มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

2.50 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿450.00

ราคาสมาชิก

฿450.00   ฿330.00

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุง จัดทำและปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. โดยได้ปรับปรุงหลายเรื่องสำคัญ อาทิ มาตรฐานของอาคารและการทนไฟทั้งหมด และกำหนดประเภทอาคารตามลักษณะกิจกรรมการใช้ ปรับปรุงมาตรระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทันสมัยขึ้น และเพิ่มมาตรฐานในเรื่องระบบดับเพลิงชนิดพิเศษ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับเส้นทางหนีไฟ เป็นต้น

สินค้าหมดแล้ว