มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

2.45 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿180.00

ราคาสมาชิก

฿180.00   ฿135.00

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ของ วสท. เกิดขึ้นจากความอุตสาหะ และวิริยภาพ ตลอดกว่า 4 ปี ของกรรมการร่างมาตรฐานทุกคน เพราะมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ต้องรวบรวมและศึกษาจากมาตรฐานที่เชื่อถือได้หลายมาตรฐาน การจัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค ด้วยการมีสถานประกอบการกและกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวน
-
+