มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที

2.53 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿125.00

ราคาสมาชิก

฿129.00   ฿95.00

หลักการดำเนินงานบริหารโครงการ ซึ่งการบริหารโครงการจะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้ ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ที่แท้จริง ในการบริหารโครงการในหลายมิติ คือ การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารการเงิน และการบริหารเวลา โดยเรื่องการบริหารงานโครงการ เป้นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ จึงเห็นได้ว่า ทุกสภาวรณ์ของการบริหารงานโครงการนั้น ไอซีที จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำมาใช้เป็นตัวช่วย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานพัฒนาโครงการในทุกมิติ ดังนั้น การสร้างมาตรฐานบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นได้ในงานพัมนาโครงการไอซีที จึงมีความจำเป็นที่ผู้จัดการโครงการจะศึกษาค้าคว้า ในเอกสารมาตราฐานฉบับนี้ แล้วมาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของการบริหารและพัมนาโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดไป

จำนวน
-
+