มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

2.52 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿100.00

ราคาสมาชิก

฿100.00   ฿75.00

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้สถานพัมนาเด็กปฐมวัยได้มีข้อมูลอาคารและสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ได้อ้างอิงจากมาตรฐานและพระราชบัญญติที่เกียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญติสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร มาตรฐานอัคคีภัย เป็นต้น

จำนวน
-
+