พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.

2.44 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿600.00

ราคาสมาชิก

฿600.00   ฿450.00

หนังสือ พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท. เล่มนี้ เป็นผลงานของอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิศวกรรมไฟฟ้า ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2527 วสท. โดยในตอนแรกคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคนิคสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้นมารวม 4 เล่ม ได้แก่ ศัพท์เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล, ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทยอยจัดพิมพ์เผยแพร่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ต่อมาอนุกรรมการฯ ได้จัดทำคำอธิบายศัพท์บางคำจากพจนานุกรมเหล่านี้ด้วย โดยเน้นศัพท์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมสื่อสารโดยเฉพาะ

จำนวน
-
+