ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ การจัดการ การบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿160.00

ราคาสมาชิก

฿160.00   ฿120.00

ประสบการณ์การจัดการ การบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้างฉบับนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ที่ประกอบอาชีพในวงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ซึ่งรวมทั้งผู้เขียน รุ่นพี่ ๆ และผู้ร่วมงานหลาย ๆ ท่าน ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ ในหนังสือฉบับนี้จะไม่สามารถหาอ่านได้จากเอกสารใด ๆ มาก่อน แต่อย่างไรก็ตามแนวทางต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้นี้เป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่จะนำไปใช้ในโครงการของตนเองอาจจะต้องนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมหน้าสนามด้วย

จำนวน
-
+