ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย

2.57 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿120.00

ราคาสมาชิก

฿120.00   ฿90.00

ต้องยอมรับกันว่าความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของบ้านเราหลายอย่างตายไปกับบุคคลที่มีความรู้ และขาดความต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยอย่างหนึ่งที่พวกเราไม่ใช่ นักเขียน, นักบันทึก หากเปรียบเทียบกับคนในประเทศแถบตะวันตกแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน การที่วิศวกรกลุ่มหนึ่ง โดยการผลักดันของ วสท. ได้เริ่มโครงการจัดทำหนังสือประสบการณ์งานระบบขึ้นมานี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมประสบการณ์เรื่องต่าง ๆ ของวิศวกรไทยให้เป็นรูปธรรมและถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันด้วยแล้ว ยังต้องการที่จะให้เกิดการกระตุ้นต่อสังคมของวิศวกรที่จะช่วยกันร่วมกันเขียนถึงประสบการณ์ของตนเองทางด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพและยกมาตรฐานในการทำงานของพวกเราให้ดีขึ้นต่อไป

เฉพาะในเรื่องของความรู้ทางด้านการป้องกันอัคคีภัยนี้ต้องยอมรับว่าความรู้ความก้าวหน้าในวิชาการด้านนี้ส่วนใหญ่มาจากการรวบรวมประสบการณ์ของคนทำงานและนำมาประกอบกับความรู้ทางด้านวิชาการ ถกเถียงหาข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือที่เราเรียกว่า “Code of Practice” เพื่อใช้ในการออกแบบและติดตั้งตลอดมา นับเป็นโอกาสที่ดี วสท. ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหล่ามวลวิศวกรจะได้แสดงบทบาทนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นต่อ ๆ ไป จึงขอเชิญชวนเพื่อวิศวกรทุก ๆ ท่านเข้ามามีส่วนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ร่วมกัน และขอน้อมรับความคิดเห็นของทุก ๆ ท่านที่จะมีต่อบทความต่าง ๆ ในหนังสือนี้ด้วยความเต็มใจและเปิดกว้าง

จำนวน
-
+