ธรณีวิทยา วิศวกรรม

2.48 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿400.00

ราคาสมาชิก

฿400.00   ฿300.00

งานของวิศวกรรมโยธาทุกประเภทต้องเกี่ยวข้องกับดินและหิน ซึ่งในกระบวนการออกแบบไม่เพียงแต่คุณสมบัติทางวิศวกรรมเท่านั้น หากแต่คุณสมบัติทางธรณีวิทยาก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ความรู้ทางธรณีโคร้งสร้างเขื่ยนและอุโมงค์ เป็นต้น วิศวกรโยธาจึงต้องมีความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยาด้วย

จำนวน
-
+