ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี

2.51 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

หนังสือ ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี เล่มนี้ กล่าวถึง วัสดุซีเมนต์ มวลรวม มอร์ต้าร์ วีธีการทดสอบวัสดุซีเมนต์ และคอนกรีตเทคโนโลยี ซึ่งสามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนคู่กับการศึกษา วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีคอนกรีต เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เนื่องจากได้รวบรวมวิธีการทดสอบสมบัติต่างๆ ของปูนซีเมนต์ วัสดุสำคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การปฏิบัติการทดสอบต่างๆ ได้อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และได้รวบรวมทั้งคอนกรีตและการทดสอบคอนกรีตตามลำดับ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ใช้ตามพระราชบัณฑิตยสถาน เนื่องหาสาระ วัสดุซีเมนต์ ,การทดสอบวัสดุซีเม้น,มวลรวม,ปฏิบัติการทดสอบมวลรวม,มอร์ต้าร์,การทดสอบมอร์ต้าร์ ,คอนกรีต,การทดสอบคอนกรีต,การทดสอบความทนทานอื่นๆ เป็นต้น

สินค้าหมดแล้ว