ฐานรากตื้น

2.44 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

หนังสือเล่มนี้มาจากการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมการออกแบบฐานราก จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วทส. ทีี่จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2544 หลังจากนี้ได้มีการจัดอบรมหลาย 10 ครั้ง ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้เขียนจึงไก้พัฒนาเอกสารหลายฉบับจนมาได้เป็นหนังสือ ทั้งนี้นอกจากการประมาณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดินอันเป็นหัวใจของการออกแบบฐานรากแล้ว ได้เพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง การวิเคราะห์ความแค้นในดิน การทรุดตัวของฐานรากตื้น การออกแบบฐานรากแผ่ผืนรวม และปัญหาฐารรากแผ่ไว้ด้วย

จำนวน
-
+