คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจทดสอบ หม้อน้ำ

2.57 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿200.00

ราคาสมาชิก

฿200.00   ฿150.00

ข้อจำกัดในการทำหนังสือเล่มนี้เนื่องจากวิทยากรมีจำนวนหลายท่าน และมีการปรับข้อมูลทุกครั้งที่บรรยายเพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด รวมทั้งการจัดทำเอกสารให้สื่อสารได้ง่ายและสามารถใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างดี นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ปรับข้อความที่ปรากฎในแต่ละหัวข้อให้มีรูปแบบเดียวกันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้แต่ละหัวข้อไม่ขัดแย้งกันในเรื่องของภาษาและวิชาการนับได้ว่าคณะกรรมระบบไอ้น้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ได้ใช้ความอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับคู่มือมีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการ
เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ มี
หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์ของน้ำ ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน เชื้อเพลิง การเผาใหม้ เป็นต้น

สินค้าหมดแล้ว