คู่มือการออกแบบห้องสะอาด

2.41 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

เทคโนโลยีห้องสะอาดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุสาหกรรมการผลิตแผ่นดสก์ อุสาหกรรมการผลิตยา รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูงทุกประเภท จำทำให้ความจำเป็นในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีห้องสะอาดกันอย่างต่อเนื่อง ตำราเล่มนี้กล่าวยถึงพื้นฐานของเทคโนโลยีห้องสะอาด มาตรฐานระดับความสะอาดหลักการและรายละเอียดในการออกแบบห้องสะอาดประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้ระดับความสะอาดเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท นอกจากการผลิตทางอุตสาหกรรมแล้ว ตำราเล่มนี้ยังกล่าวถึงห้องสะอาดทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อีกด้วย

จำนวน
-
+