คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวมและคอนกรีต

2.52 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿280.00

ราคาสมาชิก

฿280.00   ฿210.00

คู่มือการทดสอบคุณสมบัติปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ช่างเทคนิด ตลอดจนผู้ทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต สามารถเข้าใจวิธีการทดสอบได้โดยง่าย ซึ่งการทดสอบในแต่ละหังข้อดำเนินการตามมาตรฐานของ American Society for Testing and Materals (ASTM)เป็นหลัก และการทดสอบเรื่องคล้ายกับการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) เนื้อหาหนังสืออธิบายวิธีขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียดพร้อมแสดงภาพประกอบการทดสอบในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถเข้าใจการทดสอบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และที่สำคัญเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งจะทำให้ผลการทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ

จำนวน
-
+