ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

2.47 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿500.00

ราคาสมาชิก

฿500.00   ฿375.00

หนังสือเล่มนี้คณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในวงการวิศวกรรมเครื่องกลหลายท่านได้รวบรวม และเรียบเรียงจนเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้วิศวกรได้เรียนรู้ความก้าวหน้า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาความรู้ที่ได้เรียนมาจากสถาบันการศึกษา และการทำงาน เหมาะสำหรับวิศวกรที่จบใหม่ และทำงานแล้ว ซึ่งจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานและสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ในวิชานั้น รวมทั้งตัวอย่างการประยุกต์วิชาขั้นพื้นฐานด้วย โดยจะแบ่งเป็น 13 วิชา เช่น อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์วิศวกรรม ฯลฯ

จำนวน
-
+