ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน

2.55 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿50.00

“ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน” เพื่อเป็นหนังสือที่จะให้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน การบำรุงรักษาดูแลบ้าน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นเล่มย่อยๆ เล่มที่ 4 “ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน” เป็นการนำตัวอย่างปัญหาของบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดความเสียหาย หรือเกิดการวิบัติของอาคารจากสาเหตุต่างๆ พร้อมวิธีการ ป้องกัน การสำรวจตรวจสอบ การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติต่างๆ และการแก้ไขมาเสนอให้ทราบเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

จำนวน
-
+