การวิบัติของอาคารสาเหตุ และการแก้ไข

2.57 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿450.00

ราคาสมาชิก

฿450.00   ฿330.00

การวิบัติเกิดขึ้นได้กับอาคารไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ที่เกิดมากมักเป็นอาคารขนาดเล็กที่ไม่มีการควบคุม งานไม่ดีหรือบางครั้งไม่ได้ควบคุมเอาเลย หรือที่การออกแบบและก่อสร้างโดยผู้ที่ขาดประสบการณ์ อาคารขนาดใหญ่ที่ขาดการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ความวิบัติได้เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์มาแล้วสองครั้งได้รวบรวมกรณีของการวิบัติของอาคารที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ กันตลอดจนวิธีแก้ไข ในการนี้ผู้เขียนได้พยายามระมัดระวังที่จะไม่กล่าวถึงสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนต่อผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไรก็ดีหากเกิดการพลาดพลั้งขึ้นผู้เขียนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอได้โปรดถือว่าเป็นวิทยาทานแก่ชนรุ่นหลังที่จะได้ศึกษากรณีต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการผิดพลาดซ้ำ ๆ กันขึ้นอีก

จำนวน
-
+