การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ในประเทศไทย

2.81 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

งานก่อสร้างอุโมงค์สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มมานานแล้ว โดยอุโมงค์แห่งแรกเป็นอุโมงค์รถไฟลอดเขาขุนตาลที่จังหวัดลำปาง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งได้มีการเจาะอุโมงคืในเขาชั้งสั้นๆ อีก 4-5 แห่ง ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมของการก่อสร้างอุโมงค์ คือการเจาะและระเบิด
หลังจากนั้นอีก 50 ปี ได้มีการเจาะอุโมงค์เพิ่มมากขึ้น และใน พ.ศ. 2513 ได้เริ่มมีการเจาะอุโมงคืในชั้นดินกรุงเทพฯ ด้วยหัวเจาะ เป็นนครั้งแรกในโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพฯ และต่อมาได้เริมโครงการโรงไฟฟ้าใต้ดินที่ลำตะคอง มีการขุดเจาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ

จำนวน
-
+