การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ

2.55 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿900.00

ราคาสมาชิก

฿900.00   ฿675.00

ตำราเล่มนี้ได้การตอบรับอย่างดีจากนักศึกษา นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนัคเทคโนโลยีไทยจนเกิดการ “ขาดตลาด” ในช่วงเวลาเพียงปีเศษๆ หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรก
ตำราวิชาการแบบพื้นๆ ใครๆ ก็เขียนได้ แต่ตำราเล่มนี้มีทั้งการปูพื้นฐาน มีทั้งทฤษฎี มีทั้งประยุกต์ มีทั้งแนวทางงานวิจัย และตำราเล่มนี้ได้รับการีคัดเลือกเป็นหนังสือดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2545 ของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย วสท.คาดว่าตำราเล่มนี้จะมีส่วนช่วยจรรโลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศเราได้ไม่มากก็น้อย
เนื้อหาตำรา
– การกำจัดไนโตรเจนด้วยวิธีชีวภาพ
– การำกจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ
– การออกแบบกระบวนการกำจัดธาตุอาหาร
– การออกแบบถังหมักกรด
– ชีวเคมี และชีววิทยาของกระบวนการ อีบีพีอาร์
– การประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม

จำนวน
-
+