วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน “Dinner Cruise Thank Press Private Party 2017 by EIT”

6 พ.ย. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และกรรมการอำนวยการ จัดเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน “Dinner Cruise Thank Press Private Party 2017 by EIT” ในบรรยากาศล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560