พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง

เมื่อวานนี้ เวลา 18.00 น. (30 ส.ค.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง เพื่อเป็นการขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในเดือนมกราคม และภาคอีสานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

และมีประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งวิศวกรอาสาคลินิกช่างประจำจังหวัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมงาน