พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (24 มกราคม 2561) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบท กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศินและนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่
รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ปธ.สาขาภาคเหนือ 1
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ปธ.สาขาภาคใต้ 2
ดร.กิตติ จันทรา ปธ.สาขาภาคตะวันออก 1
คุณจีรวุฒิ ภูศรีโสม ปธ.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
และ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ สายวิชาชีพ วิชาการ และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก