เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

กรุณาชำระภายในวันที่สมัครสมาชิก ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 162-0-09914-4