ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/aMwFUyFNRgwjjdpj8

– ดาวน์โหลด กำหนดการเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว ได้ที่ https://eit.or.th/programhandling.pdf

– ดาวน์โหลด หนังสือเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว ได้ที่ https://eit.or.th/invitehandling.pdf

– ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ได้ที่   https://eit.or.th/handlingofmoltenmetals.pdf

– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/YHAvhzKpr6v8EuR26

จัดโดย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2564  หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ได้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นกลับมาที่ วสท. ได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม คุณเมตตา  หมอนเขื่อน  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 505

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ