Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for กุมภาพันธ์ 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30
31
1
2

02-05/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 1 : Autodesk Revit Structural Model””

3

02-05/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 1 : Autodesk Revit Structural Model””

03-04/02/66 การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 4”

4

02-05/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 1 : Autodesk Revit Structural Model””

03-04/02/66 การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 4”

4-5/2/2566 – การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 47

5

02-05/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 1 : Autodesk Revit Structural Model””

4-5/2/2566 – การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 47

6
7
8
9
10
11

11-12/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 2 : Autodesk Revit Architectural Model””

12

11-12/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 2 : Autodesk Revit Architectural Model””

13
14
15

15-17/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19””

16

15-17/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19””

17

15-17/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19””

17-18/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 3 : Autodesk Navisworks””

18

17-18/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 3 : Autodesk Navisworks””

18-19/02/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

19

18-19/02/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

20
21
22
23

23-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)””

24

23-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)””

24/02/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 13

24/02/66 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10”

25

23-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)””

24-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 53””

25-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 4 : Robot Structural Analysis””

26

23-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)””

24-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 53””

25-26/02/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (BIM) รุ่นที่ 1 Module 4 : Robot Structural Analysis””

27
28
1
2
3

3-4/03/2566 เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 17 (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)

03/03/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 26””

03/03/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน “โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวานรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (งานก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9)””

4

3-4/03/2566 เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 17 (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)

5

05/03/66 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 7””

+ Export Month's Events