“Engineering University Network (EUN)”(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)

วันนี้แล้ว…!! กับโครงการ
“Engineering University Network (EUN)”
(โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9)
ค่ายสำหรับน้องๆนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

วสท.สนับสนุนและให้กำลังใจน้องๆเรียนดี มีความตั้งใจ ขยันและอดทนเสมอค่ะ

ร่วมชมบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอนาคตของชาววิศวกรกันนะคะ

รุ่นต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่?? ติดตามได้ที่ Facebook วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
หรือเข้าเยี่ยมชม website เพื่อพบกับกิจกรรมดีๆได้ที่ www.eit.or.th

จัดโดย คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยวสท.) ได้จัดโครงการ