เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.30 น.

– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/ExDeTBska54D9rMr8

– ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ได้ที่  https://eit.or.th/escalator

– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/L8X1avEDcVDpVV3u9

– ร่างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) https://www.eit.or.th/escalator.pdf

จัดโดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564  หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ได้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นกลับมาที่ วสท. ได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม คุณเมตตา  หมอนเขื่อน  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 505