โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม  สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9   จัดโดยคณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9