โครงการหลักสูตร กลศาสตร์สำหรับงานยก

จบอีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 61 “กลศาสตร์สำหรับงานยก” ผลงานของคณะอนุกรรมยกหิ้วฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมหนาแน่นมาก ท่านที่พลาดโอกาสการอบรมรุ่นนี้ คอยติดตามข้อมูลการจัดอบรมรุ่นต่อไปได้ที่ www eit.or.th นะค่ะ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีหลักสูตรอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับทุกท่านได้มาเพิ่มพูนความรู้กันตลอดทั้งปี 2561 นะค่ะ

โครงการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

(วันนี้)  มีการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19 โดยจัดขึ้น 2 วัน ด้วยกันคือ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

โครงการอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26

(วันนี้)  มีการอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26  โดยจัดขึ้น 3 วัน ด้วยกันคือ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5    จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
    

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐาน EIT Mini Civil รุ่นที่ 2  วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้   จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับ EIT Mini Civil   รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)จัดโดยคณะสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
     

โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน  (Fundamental of Railway Track Engineering)    จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9