โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจ อบรมก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ โปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

   

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22

3 – 4 มีนาคม 2561 การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22 จัดโดยคณะกรรมการสาขาเครื่องกล จบการอบรมด้วยความสำเร็จอย่างยิ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการและ วิทยากร คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่บรรยายหลักสูตรนี้มาอย่างยาวนาน มีวิศวกรเข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการอบรมที่ลงลึกถึงวิธีการออกแบบจริงระหว่างการอบรม ท่านที่สนใจงานด้านการออบแบบดังกล่าวโปรดติดตามรุ่นต่อๆไปได้ที่ www.eit.ot.th มีหลักสูตรอบรมของทุกสาขารอทุกท่านอยู่นะค่ะ
  

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 25-25 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

งานอบรม วิศวกรอาสาภัยพิบัติ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ  2561    จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
 

 

 

การอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล เจ้าของ hashtag #วิทยากรหล่อบอกต่อด้วย ที่สอนแบบม้วนเดียวจบ ครบทุกเรื่อง MDB หากสนใจอบรมหลักสูตรดีๆ แบบนี้สามารถติดตามข่าวคราวได้ใน www.eit.or.th นะคะ

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26

การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ ในวันแรก เนื้อหาเรื่องพื้นฐานความรู้กลศาสตร์วัสดุและพื้นฐานความรู้กลศาสตร์ดิน โดยวิทยากร ดร.ธเนศ วีระศิริ บรรยากาศคึกคักสดใสเพราะผู้อบรมได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆ ปักรุ่น 26 แสดงความเป็นทีมเดียวกัน ขออวยพรให้สอบผ่านไปด้วยกันยกรุ่นเลยนะคะ

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

บรรยากาศการอบรมเรื่องการบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ในวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสาระจากวิทยากร นวพร บุศยสุนทร ที่นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น มาถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหาร และวิศวกรที่แม้ไม่ใช่นักบัญชีก็สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่แพ้มืออาชีพ

อบรมหลักสูตร Google Sketch up

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Google Sketch up เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน สอนแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมใช้
ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพ
คุณเมธี เมธีสวัสดิ์กุล
คุณพัณณ์ชิตา เมธีสวัสดิ์กุล
คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม
และที่สำคัญขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ให้ความไว้วางใจเลือกมาอบรมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สนุก สร้างสรรค์ สร้างงานคุณภาพ มาอบรมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นะคะ
Click now! www.eit.or.th 👍🏻

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

24-25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” วันแรกอบรมเชิงวิชาการ วันที่สอง Workshop ประกอบโครงสร้างจริง จึงขอขอบคุณวิยากรทุกท่านมี คุณศุภพงษ์ ธาระเขตต์ ,คุณณัฐพล สุทธิธรรม, คุณชัยพร ฤทธิเดช,คุณศุภกิจ เฮงภู่เจิญ,คุณสุทธิชัย คำรัตน์, คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข,คุณกานต์ พงษ์นุ่มนวล มาบรรยายให้ทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทศพร ศรีเอี่ยม และทีมงานบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่มาช่วยประกอบโครงสร้างจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเหล็กโครงสร้างทั้งหมด เพื่อจัดทำบ้านเหล็กเป็นร้านกาแฟที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกและวิศวกรที่มาเยือนจะพบกับร้านกาแฟใหม่ในเร็วๆนี้นะค่ะ