งานอบรม วิศวกรอาสาภัยพิบัติ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ  2561    จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
 

 

 

การอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล เจ้าของ hashtag #วิทยากรหล่อบอกต่อด้วย ที่สอนแบบม้วนเดียวจบ ครบทุกเรื่อง MDB หากสนใจอบรมหลักสูตรดีๆ แบบนี้สามารถติดตามข่าวคราวได้ใน www.eit.or.th นะคะ

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26

การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ ในวันแรก เนื้อหาเรื่องพื้นฐานความรู้กลศาสตร์วัสดุและพื้นฐานความรู้กลศาสตร์ดิน โดยวิทยากร ดร.ธเนศ วีระศิริ บรรยากาศคึกคักสดใสเพราะผู้อบรมได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆ ปักรุ่น 26 แสดงความเป็นทีมเดียวกัน ขออวยพรให้สอบผ่านไปด้วยกันยกรุ่นเลยนะคะ

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

บรรยากาศการอบรมเรื่องการบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ในวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสาระจากวิทยากร นวพร บุศยสุนทร ที่นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น มาถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหาร และวิศวกรที่แม้ไม่ใช่นักบัญชีก็สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่แพ้มืออาชีพ

อบรมหลักสูตร Google Sketch up

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Google Sketch up เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน สอนแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมใช้
ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพ
คุณเมธี เมธีสวัสดิ์กุล
คุณพัณณ์ชิตา เมธีสวัสดิ์กุล
คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม
และที่สำคัญขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ให้ความไว้วางใจเลือกมาอบรมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สนุก สร้างสรรค์ สร้างงานคุณภาพ มาอบรมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นะคะ
Click now! www.eit.or.th 👍🏻

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

24-25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” วันแรกอบรมเชิงวิชาการ วันที่สอง Workshop ประกอบโครงสร้างจริง จึงขอขอบคุณวิยากรทุกท่านมี คุณศุภพงษ์ ธาระเขตต์ ,คุณณัฐพล สุทธิธรรม, คุณชัยพร ฤทธิเดช,คุณศุภกิจ เฮงภู่เจิญ,คุณสุทธิชัย คำรัตน์, คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข,คุณกานต์ พงษ์นุ่มนวล มาบรรยายให้ทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทศพร ศรีเอี่ยม และทีมงานบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่มาช่วยประกอบโครงสร้างจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเหล็กโครงสร้างทั้งหมด เพื่อจัดทำบ้านเหล็กเป็นร้านกาแฟที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกและวิศวกรที่มาเยือนจะพบกับร้านกาแฟใหม่ในเร็วๆนี้นะค่ะ
 

วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 61 จบหลักสูตรโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1 จบด้วยการศึกษาดูงานสองที่ในวันเดียวกันในการนำศึกษาดูงานโคงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สถานีวัดมังกร และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
• บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณวิยากรทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบรางที่ได้จัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวขึ้นให้
วิศวกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานด้านระบบราง และคาดว่าจะมีโครงการอบรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในไม่ช้านี้ท่านที่สนใจโปรดคอยติดตามได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ
   

 

คลินิกช่าง ครั้งที่ 2

วันนี้ อาคารวิศวกรรมสถานฯ บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเราเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกและประชาชนทุกท่านเข้ารับบริการ “คลินิกช่าง” อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตั้งใจมอบให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางรับคำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาสาที่มีความรู้ความสามารถ มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญมี “จิตอาสา” เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการค่ะ

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข Somchit Peumpremsuk อุปนายกและประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง นำทีมวิศวกรอาสาใจดี พร้อมความรู้แน่น มาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ตอบทุกปัญหา ทั้งโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ฯลฯ ถามมาวิศวกรอาสายินดีตอบค่ะ

คลินิกช่างเปิดบริการครั้งต่อไปวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 สนใจลงทะเบียนโทร. 02 184 4600-9 ต่อ 500 คุณนุชนะคะ ^^

จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา คณะกรรมการสาขาโยธาร่วมกับอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้ และในวันนี้ คุณอิทธพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ประธานสาขาอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.
, ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager จากบริษัท ซีวิล ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด และคุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร ผู้แทนบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังจากสัมมนาทางวิชาการแล้วช่วงบ่ายคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทาทาฯ ด้วย
     

โครงการหลักสูตร กลศาสตร์สำหรับงานยก

จบอีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 61 “กลศาสตร์สำหรับงานยก” ผลงานของคณะอนุกรรมยกหิ้วฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมหนาแน่นมาก ท่านที่พลาดโอกาสการอบรมรุ่นนี้ คอยติดตามข้อมูลการจัดอบรมรุ่นต่อไปได้ที่ www eit.or.th นะค่ะ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีหลักสูตรอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับทุกท่านได้มาเพิ่มพูนความรู้กันตลอดทั้งปี 2561 นะค่ะ