มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3

เสร็จสิ้นแล้วกับการอบรม มาตรฐาน Data Center รุ่นที่ 3 ซึ่งตลอดทั้ง 4 วัน ผู้เข้าอบรมล้วนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูง และในวันสุดท้ายคณะวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดีๆ เช่นนี้ รุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th/training/สอบถาม คุณรุ่งลาวรรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 510 อีเมล [email protected]

  

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้วยความอบอุ่น
🎉🎉ยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 70 คน!!!🎉🎉

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1 บรรยายโดย
• ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ดร.อิทธิพล มีผล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ติดตามรุ่นต่อไปและหลักสูตรอื่นๆ ได้ทาง https://eit.or.th/training/
• ติดต่อ คุณเยาวพา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 520 อีเมล [email protected] แฟ็ก 02 184 4662

 

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม โดยคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กล่าวเปิดโดย รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ และนำเสนอมาตรฐาน โดย
• รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ
• รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน กรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการประจำร่างมาตรฐานฯ

เทคนิคพิจารณ์นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้ และผู้ให้บริการการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและวิศวกรนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานสำรวจมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงการรวบรวมมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกแบบจัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือทั้งประเภทของอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์บันทึกภาพในการสำรวจ โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ ตลอดจนข้อกำหนดในกระบวนการสำรวจเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายที่มีความถูกต้องเหมาะสมแก่การนำไปใช้งานด้านวิศวกรรม

(14 ธันวาคม 2561)

 

อบรม NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition

เริ่มแล้ววันนี้การอบรม NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition เป็นหลักสูตรที่ได้การรับรองจาก สมาคมป้องกันอัคคีแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หลักสูตรอบรม 3 วัน (22-24 พย.61) ที่โรงแรมดิอิมเมอรัล รัชดา ซึ่งเป็นรุ่นที่ 10 แล้วสำหรับหลักสูตรนี้ ยังมีรอคิวรุ่นต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ ได้กำหนดรุ่นต่อไปวันที่ 28-30 มีนาคม 62 ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 02-1844600-9 ต่อ 510 แต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดนะค่ะ

 

ประชาพิจารณ์ทั่วไปมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์

ประชาพิจารณ์ทั่วไปมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ท่านใดสนใจ เลือกชมได้ที่https://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือ โทร. 02 1844600-9 อีเมล [email protected]

 

หลักสูตร งานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561

หลักสูตร งานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ   ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม  2561 จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน

ท่านใดสนใจหลักสูตรสาขาวิศวพัฒน์ เลือกชมได้ที่https://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือติดต่อคุณสุพรรณี  ทองจูด โทร. 02 1844600-9 ต่อ 538  อีเมล [email protected]

เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน และมีการออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงานและในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ อ.วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, คุณวีรวัฒน ศิริบุญฤทธิ์ General Manager S B SIAM Co.,Ltd, คุณปกรณ์ เชนพูน เลขานุการคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ, ว่าที่ ร้อยตรีสราวุธ ปัญญาวิสิฐสัจจา บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไืทย) จำกัด, อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร ดำเนินรายการโดย อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

ในช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาเครนล้มที่งานก่อสร้างอาคารย่านพระราม 9 และกรณีเครนล้มอื่นๆ” โดยอ.ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ บ.เชฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ และช่วงสุดท้ายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในช่วงก่อนติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้งเครนตามหลักวิศวกรรม” โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งความรู้ในงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5 กรกฎาคม 2561)

การอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน

ขอบคุณทุกการตอบรับจากผู้ร่วมอบรมกว่า 100 คน ที่ไว้วางใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน พร้อมบูธสินค้า-ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้และสัมผัสอุปกรณ์จริง สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมดีๆ เช่นนี้ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถเข้าชมหลักสูตรได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=21 หรือติดต่อคุณนพมาศ 02 1844600-9 ต่อ 521 อีเมล [email protected]

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมถอดบนเรียนภายหลับปฏิบัติงาน (After Action Review :AAR)กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหาย บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561