วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ Shear&moment diagram

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ Shear&moment diagram
โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ

อย่าลืมกดติดตาม youtube channel ครูช่วยศิษย์

https://www.youtube.com/channel/UCbB7LUw4xWTw6N7-0qBvhSQ

ครูช่วยศิษย์ By Thanes V.

วันนี้พบกับการเขียน Shear&moment diagramโดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ ตั้งแต่ 10.30 – 12.00 น#ครูช่วยศิษย์อย่าลืมกดติดตาม youtube channel ครูช่วยศิษย์https://www.youtube.com/channel/UCbB7LUw4xWTw6N7-0qBvhSQ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

จัด อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โครงการ “ครูช่วยศิษย์”
หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”
26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

ครูช่วยศิษย์

ด่วน‼️ อบรม ฟรี 🆓🆓—————📢 Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————📌โครงการ “ครูช่วยศิษย์”🔹หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020

 

ครูช่วยศิษย์ โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

ด่วน‼️ อบรม ฟรี 🆓🆓—————📢 Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————📌โครงการ “ครูช่วยศิษย์”🔹หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

อบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1

ผ่านไปแล้วการอบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. อบรมนี้ฝึกจริงลองจริงมันไปเลยค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6 Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง” เป็นการให้ข้อมูลมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติของเหล็กตัว T และเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยวิทยกร รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ”

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ” เพื่อเป็นการชี้แจ้งข้อมูล และขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

     

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ.

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ. ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน
 

โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย พลเอกภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”
ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

และขอขอบคุณ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา วันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

– คุณประสงค์  ธาราไชย

– รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ

– ดร.ธเนศ   วีระศิริ

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธาต่อไป แอดมินเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน

โครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับโครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง พร้อมศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน วิทยากรจาก ตปท เตรียมข้อมูลมาตามที่ได้คุยกันไว้ว่าเราอยากรู้รายละเอียดทางเทคนิคด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เป็นระบบ feeder ใน ต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (life cycle cost) จากที่วิศวกรไทยเรามีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยมาก หวังว่าหลังการอบรมผู้เข้าอบรมจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป