วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง และวิศวกรอาสาคลินิกช่าง วสท. ทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมให้คำปรึกษากับประชาชน

???? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง และวิศวกรอาสาคลินิกช่าง วสท. ทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมให้คำปรึกษากับประชาชน ในวันนี้ซึ่งให้คำปรึกษาทั้งหมดกว่า 48 เคส สำหรับท่านใดที่มีปัญหาต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับวิศวกรของ วสท. ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-16.00 ณ อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)
???? สนใจเข้ารับคำปรึกษาฟรี ลงทะเบียนผ่านลิงก์ค่ะ https://lin.ee/UtBRlQb (กรุณาใช้มือถือกดลิงก์นะคะ)
สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500 #วสท #คลินิกช่าง

จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56” เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)

จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56”
เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (วิศวกร และสถาปนิก) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้ต่อไป
————-
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร รุ่นที่ 57 ได้แล้ว
(11-13, 18-20, 26 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2565)
ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3oQqdmz
สมัครที่นี่ https://forms.gle/rBFHACrDSQSP2Kkt9

คณะกรรมการยุววิศวกร วสท. จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 150 คน
ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน

?? ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน มีผู้ขอรับคำปรึกษา มาขอรับบริการกว่า 35 ราย
สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างบ้าน จะก่อสร้างบ้าน จะซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมอาคาร อาคารทรุด แตก ร้าว ปรึกษากับเราได้ฟรี ‼️ที่นี่
✍? ลงทะเบียนได้ที่ https://lin.ee/UtBRlQb (ใช้มือถือกดลิงก์)
โทร: 0 2184 4600-9 ต่อ 500
25 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 คน
นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร และนายณัฐกิตติ์ ดำรงอุตสาหกิจ รองประธานคณะกรรมการยุววิศวกร เป็นผู้บรรยาย
ได้รับเกียรติเปิดงานโดย อาจารย์ฐาฤทธิ์ ส่งแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 15 มิถุนายน 2565

28 พฤษภาคม 2565 คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ให้คำปรึกษาฟรี ปรึกษาได้ทั้งระบบออนไลน์ และให้คำปรึกษาที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

? 28 พฤษภาคม 2565 คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ให้คำปรึกษาฟรี ปรึกษาได้ทั้งระบบออนไลน์ และให้คำปรึกษาที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่มาให้คำปรึกษาในครั้งนี้นะคะ ????
สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคาร บ้านเรือน งานแก้ไข การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร, แนวทางการก่อสร้างบ้าน, บ้านทรุด, บ้านร้าว, บ้านเก่า, น้ำรั่วซึม, กำแพงดินพัง และอื่น ๆ
? ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านลิงก์ค่ะ https://lin.ee/UtBRlQb (กรุณาใช้มือถือกดลิงก์นะคะ)
สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500

บรรยากาศ อบรม “การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen (ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP)” รุ่นที่ 2 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

บรรยากาศ อบรม “การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen (ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP)” รุ่นที่ 2 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้โปรแกรมจริง เกี่ยวกับรูปแบบทำงาน ควบคุม เครื่องมือ และการตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรม Midas Gen การวาดโมเดลตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการวิเคราะห์ (โครงสร้าง คสล.) การใส่จุดรองรับต่าง ๆ เตรียมข้อมูลของกรณีน้ำหนักบรรทุก และตรวจสอบโมเดลที่วาด การสร้าง Load Combination ตาม Code Design และ การจัด Group Member Design การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง คาน-เสา-ผนัง ส่งออกแรกต่าง ๆ เพื่อออกแบบฐานรากใน Design Plus ฯลฯ โดยอาจารย์ วิโรจน์ ลิชนะเธียร เป็นวิทยากร
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอบรม BIM LAB อาคาร วสท.

เสร็จสิ้นภารกิจอีก 1 ครั้งกับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

? เสร็จสิ้นภารกิจอีก 1 ครั้งกับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 กับเคสรวมทั้งหมดขอปรึกษา 46 เคส
– บ้านทรุด / บ้านร้าว / คานแตก / เสาร้าว / สระว่ายน้ำมีปัญหา / ไฟฟ้ารั่ว / ไฟดับบ่อย / ห้องต่อเติมทรุด / เสาเยื้องศูนย์ / แนวทางการปรับปรุงอาคาร / หลักการซื้อบ้านมือ 2 / ลาดจอดรถแตกร้าว และอื่น ๆ
ในโอกาสนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะ ??
? สนใจเข้ารับคำปรึกษา ลงทะเบียนผ่านลิงก์ค่ะ
https://forms.gle/xy8YnzibCM27iyXZ6
สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500

 

การอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี

จบไปแล้วสำหรับการอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี โดยได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
สำหรับหลักสูตร Revit จะมีจัดในหัวข้อ Revit Architecture Essential วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3zWGGu7
ในปีนี้จะมีการจัดอบรมทั้งระบบออนไลน์ และที่อาคาร วสท. ทุกสาขา ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://eit.or.th/training/

คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

? ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสา ทุก ๆ ท่านที่เสียสละเวลามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Online
ซึ่งมีผู้ขอรับคำปรึกษาทั้งหมด 28 ราย
ท่านใดที่สนใจขอรับคำปรึกษาได้ฟรี !!
คลิก: https://lin.ee/L4VXcD3
Line ID: @engineeringclinic
0 2184 4660 – 9 ต่อ 500