ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

29 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ดร.ธเนศ วีระศิริ เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ ในรายการ คนหลังข่าว ช่อง TNN24

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ รวมระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท อีกกว่า 45,000 กิโลเมตร
(ในรายการ คนหลังข่าว  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  17.00 น.)
รับชมย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/k_pKsxYtkVc

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

24 มีนาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อซ่อมแซมกุฎิพระที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.สกลนคร เมื่อปี 2560 มีผู้มีจิตศรัทธาจากสมาชิกวิศวกร ร่วมทำบุญทั้งที่ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดสกลนคร รวมเป็นเงิน 376,149 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
กรรมการ วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. คุณทศพร ศรีเอี่ยม, คุณบุษกรแสนสุข กรรมการ อำนวยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม คุณนันทัชพร ศรีจาด คุณ สุริยา ปัตโชติ ตัวแทนวิศวกรอาสา วสท. เจ้าหน้าที่ วสท. พร้อมชาวบ้าน มอบเงินจำนวนดังกล่าว โดย พระอาจารย์วิทยากร จิตตสุโภ เจ้าอาวาสวัดถ้ำขาม ทำพิธีรับผ้าป่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

 

 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย” Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย”
Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018
โดยมี ดร. ธัชชัย สุมิตรา ประธานจัดงานให้การต้อนรับ สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจาก
– ดร.เยาวธีร อัชวังกูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
– ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คุณอาณัติ ยศปัญญา กรรมการผู้จัดการธุรกิจไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ร่วมเสวนา และ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินรายการ​

ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
23 มีนาคม 61

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน” วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากเหตุการชำรุดของบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและใช้บันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงการใช้งานบันไดเลื่อนที่ผู้คนคุ้นเคยใช้งานเป็นประจำ เมื่อกรณีกรณีอุบัติเหตุขึ้นวิศวกรรมสถานฯ จึงต้องการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชนืแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบันไดเลื่อน

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึง โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานบันไดเลื่อนและข้อสังเกตในการใช้บันไดเลื่อนสำหรับประชาชน

คุณสุพัตถ์ จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบันไดเลื่อน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงด้านมาตรฐาน ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ ได้จัดทำมาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย

 

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
– สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server
– สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Website
– สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program สำหรับงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
– สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash
– มีใจรักงานบริการ และมีความรับผิดชอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
– งานออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร
– งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server
– งานจัดทำและดูแลระบบ Data Back up
– งาน Maintenance เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม
เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา
วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: [email protected] และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ที่ www.eit.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร และรายละเอียด คลิกที่นี่

วิศวกรรมสถานฯ ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจสอบรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 )วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้ง       ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์รอยแยกบนสะพาน ตามมาตรฐานความทางวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและศึกษาลักษณะรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ฝั่งจาก ถ.แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าไป ถ.รามอินทรา

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 Redio คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก BlueStory คลิก

 

 

สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต

“สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต” ร่วมลงนามความร่วมมือ”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง

ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการระบบราง เผยจากแผนการลงทุนของประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางปี 2018 -2040 รวม 23 โครงการ มูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาทนั้น ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานระบบรางและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตั้งแต่วันนี้ ผ่านการต่อยอดมาตรฐานระบบรางอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเชื่อมระบบคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ ขณะที่โครงการลงทุนระบบรางได้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพและเมืองต่างๆ ในประเทศไทยนั้น สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบขนส่ง (MOU) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพราะประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่ก้าวสู่การเป็น Hub ระบบรางของอาเซียนได้ นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ASEAN Rail Standardization ครั้งที่ 2 ในปลายปี 2561 อีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมจาก ไทยโพสต์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก เดลินิวส์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก Kachon.com คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT (ช่วงข่าวค่ำ) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ 10 ข่าวเด่น เที่ยงคืน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ ลุยข่าวร้อน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ NEWS LINE) คลิก

 

การแข่งขัน…เขาค้อปั่นใจทะลุร้อย

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการแข่งขันเขาค้อปั่นใจทะลุร้อย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน และผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ โดยเงินรายได้จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

และที่สำคัญขอปรบมือดังๆ ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2 ที่ป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หากโอกาสหน้ามีงานดีๆ แบบนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกันเยอะๆ นะคะ

            

กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช มอบทุนนักศึกษาคณะวิศวกรรม

กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช, มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี และคณะกรรมการ
มอบทุนการศึกษาแก่ นายภูริ จิตัมพันธเวช นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววิภาดา ยอดเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร