วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ เพื่อสรุป และกำหนดแผนการดำเนินงานของสมาคมต่อไป

11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อัมมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

6 มกราคม 2563
ณ ศาลาบุพการี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

  

คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

6 มกราคม 2563

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อขอบคุณในโอกาสการทำงานครบ 3 ปี และจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สัมภาษณ์ TNN16 เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”

สัมภาษณ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
โดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต

11 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วม มือกับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ลงพื้นที่ ตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับ รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และนายวรเศรษฐ์ พฤฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ และกำหนดแนวทางการรื้อถอนอาคาร ให้แก่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

2 ธันวาคม 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับพระราชทานวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับพระราชทานวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562โดยในปีนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้มากมายด้วยนิทรรศการทางด้านวิศวกรรม และหัวข้อการสัมมนาต่างๆ มากมายหลายหัวข้อรวมไปถึงกิจกรรมที่มีภายในงานทั้ง การแข่งขัน Battle Robort การประกวด Kaizen ทางด้านอุตสาหกรรม วันนี้ แอดมินเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันค่ะ