ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว พื้นที่อำเภอนครหลวง

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัว พื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานฯ เข้าร่วมประชุมอุโมงค์โลก WTC 2019 : 45th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress หัวข้อ “Tunnels and Underground Cities : Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art”

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน และอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานฯ เข้าร่วมประชุมอุโมงค์โลก WTC 2019 : 45th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress หัวข้อ “Tunnels and Underground Cities : Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2562 ณ เมือง Naples ประเทศอิตาลี

จัดสัมมนามหกรรมดาตาเซนเตอร์ ปี 2562 หัวข้อ “Secured Data Center for Smart City”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยสถาบันวิศวพัฒน์ จัดสัมมนามหกรรมดาตาเซนเตอร์ ปี 2562 หัวข้อ “Secured Data Center for Smart City” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบ Smart City สำหรับประเทศไทย” และการบรรยายจากวิทยากรอีกหลายท่าน จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย เป็นประธานคณะกรรมการดาตาเซ็นเตอร์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

สนใจหลักสูตรการอบรม สัมมนา คลิก www.eit.or.th

บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2563-2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

สมาชิกท่านใดสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยพัฒนาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และวงการวิศวกรรมของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

รับสมัคร วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://eit.or.th/regiscommitee2563

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม AFEO midterm meeting 2019 (การประชุมร่วมกับสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม AFEO midterm meeting 2019 (การประชุมร่วมกับสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ Centre Point Hotel, Gadong, Bandar SDeri Begawan, Brunei Darussalam
นำโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการโครงการและต่างประเทศฯ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการฯ และประธาน AEI Building work group, AFEO รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศฯ และประธาน Transportation & Logistic work group, AFEO และผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการต่างประเทศฯ
ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ASEAN Engineering Inspection in Building, Electrical Installation, Boiler
ด้าน Education, Environment, Energy, Transportation & Logistic Sustainable Cities, Disaster Preparedness and Mobility of Engineers Forum
และมี Technical Visit at Brunei Temburong Bridge Project Site
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเซียให้พัฒนาไปพร้อมกัน

การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 เรื่องต้นเหตุและผลกระทบ

การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 เรื่องต้นเหตุและผลกระทบ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาได้แก่ นายเสกสรร แสงดาว กรมควบคุมมลพิษ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ กรมอนามัย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ นายสิงห์คำ มโนหาญ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ สภาวิศวกร

หลังจากนี้จะมีการจัดเสวนาในตอนต่อไปได้แก่
• วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตอนที่ 2 เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตอนที่ 3 เรื่องข้อเสนอแนะและมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
• วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตอนที่ 4 เรื่องสรุปและแนวทางแก้ไข

สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล ได้ที่ [email protected] โทร. 02 1844600 ถึง 9 ต่อ 527 คุณวีนา กรุดเงิน

กิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์แก่วิศวกร จัดโดย สภาวิศวกร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จัดเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนเพลิงไหม้ จากศูนย์การค้า … ถึงอาสนวิหารนอทเทรอ-ดาม”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จัดเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนเพลิงไหม้ จากศูนย์การค้า … ถึงอาสนวิหารนอทเทรอ-ดาม”

โดยมีประเด็นการเสวนา ได้แก่
• การกำหนดลำดับขั้นตอนการส่งเสียงเตือนภัยในอาคาร Mixed Use
• ทำไมไฟ และควันจึงแพร่กระจายไปชั้นบนได้?
• ถูกต้องหรือไม่ หนีไฟผ่านบันไดเลื่อน?
• ความเหมาะสมในการใช้ท่อลมไฟเบอร์กลาส ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
• การขับรถยนต์ออกจากอาคารกำลังไฟไหม้
• อาคารเก่า ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย?

รายนามผู้ร่วมเสวนา
• รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
• ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
• คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณศุภเชษฐ์ สมรูป คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
• ดร.ทยากร จันทรางศุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

**มีแนบเอกสารแถลงข่าวสำหรับสื่อมวลชน**
และเอกสารประกอบเสวนาจะนำลงใน www.eit.or.th

25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พันตรี ดร. ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transport and Logistics Work Group of AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organisation) และคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “International Seminar and Workshop for Safer Roads by Infrastructure Design & Operation 2019 (RSSW KL 2019)”

วันนี้ พันตรี ดร. ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transport and Logistics Work Group of AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organisation) และคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “International Seminar and Workshop for Safer Roads by Infrastructure Design & Operation 2019 (RSSW KL 2019)” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2562 ณ Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย มีการเสวนา และนำเสนอบทความทางเทคนิคในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในประเด็นด้านความเปราะบาง (Vulnerability) ของผู้ใช้ถนน ความผิดปกติ และความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงปัจจัยของมนุษย์ (Human Factors) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการออกแบบ และการปฏิบัติการทางถนน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. อภิปรายในเรื่องความปลอดภัยทางถนนของประเทศมาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมการลดอุบัติเหตุ และความตายทางถนน
2. ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

► โดยผลสัมฤทธิ์ของงานเสวนาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคู่มือความปลอดภัยทางถนน และแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศรายได้ต่ำ และปานกลางต่อไป

  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เข้าร่วมงานจำนวนมาก
22 เมษายน 2562 ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ