การประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2567 นำโดย นายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานฯ
– รายงานการดำเนินงานและกิจกรรมของสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปี 2567
– แผนกิจกรรมสาขาฯ 2567
– แผนการจัดอบรม
– แผนศึกษาดูงาน
– แต่งตั้งคณะทำงาน อนุกรรมการ จัดทำ ร่างมาตรฐานความปลอดภัยบนที่สูง
– หัวข้อสัมมนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ วสท. 2567 (EIT Golf 2024) วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ สนามฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ วสท. 2567 (EIT Golf 2024)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ สนามฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
—————–
วัตถุประสงค์
– เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจการ วสท.
– เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนา วสท.
– ส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิก และประชาชน
– ทีม VIP 50,000 บาท
– ทีม ปกติ 30,000 บาท
ดูรายละเอียด และสมัครที่นี่ https://forms.gle/PJeV9JJJ5EedptKAA
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 225

ประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดย ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานฯ เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 2/2567 นำโดย นำโดย ดร.ไกร ตั้งสง่า ประธานฯ เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขข้อบังคับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และเรื่องการจัดสัมมนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ภูมิอากาศแปรปรวนกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ภูมิอากาศแปรปรวนกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วิทยากรโดย
1. ดร.วัฒนา กันบัว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
2. นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ
อดีตผู้อำนวยการกองนโยบายและแผ่นแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)
ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์ รวม 150 คน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 2/2567 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 จัดภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024” แนวคิด “Driving Sustainability Responsiveness” หรือ “การขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” กำหนดจัดวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานฯ มีวาระประชุม ดังนี้
– การรายงานความคืบหน้าการติดต่อผู้ร่วมแสดงสินค้า
– กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน
– ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ
– แผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ และรายงานความคืบหน้าด้านระบบลงทะเบียน
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 จัดภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024” แนวคิด “Driving Sustainability Responsiveness” หรือ “การขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” กำหนดจัดวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้แทนจากบริษัท บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมประชุมด้วย
16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสัมภาษณ์ และพูดคุยในประเด็นด้านงานวิศวกรรม บทบาท ทิศทางการพัฒนาองค์กร และวิศวกรไทย รวมถึงความร่วมมือกับ วสท.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายกิติพันธุ์ นุตยกุล และนายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าพบนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เพื่อสัมภาษณ์ และพูดคุยในประเด็นด้านงานวิศวกรรม บทบาท ทิศทางการพัฒนาองค์กร และวิศวกรไทย รวมถึงความร่วมมือกับ วสท. โดยจะเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป
15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
– สรุปกิจกรรม ปี 2566
– งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567
– การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 38 การสื่อสารโทรคมนาคม
– ส่งชื่อผู้รับรางวัล AFEO Award 2024
– การอบรม และศึกษาดูงาน
14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประชุมตามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และสภาวิศวกร เพื่อนำเสนอมาตรฐานระบบราง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประชุมตามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และสภาวิศวกร เพื่อนำเสนอมาตรฐานระบบราง เช่น มาตรฐานความปลอดภัย การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และดำเนินการยกร่างมาตรฐานต่อไป สำหรับการใช้งานในโครงการก่อสร้างระบบรางที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์