วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

7 กรกฎาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ , กลุ่มวิศวกรอาสาภาคตะวันออก
กลุ่มวิศวกร KMITL รุ่น 28 ได้นำเงินสดและของที่ได้รับมาจาก คณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน, กลุ่มวิศวกรอาสา กลุ่มวิศวกรจาก KMITL รุ่น 28, กลุ่มคลินิกช่าง 2599 และวิศวกรที่ทราบข่าวมาร่วมทำบุญมีดังนี้
• เงินสด
• เตียงเข็นคนไข้
• ข้าวสาร และอาหารแห้ง
รวมเงินสดและสิ่งของเป็นเงินจำนวน 135,324.00 บาท วันนี่ได้ส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นที่เรียบร้อย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

วสท. ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
วัตถุประสงค์
– เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยี BIM
– เพื่อจัดการอบรม และให้ความรู้แก่สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และบุคคลทั่วไป
– เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ในกระบวนการก่อสร้าง
– สนับสนุนโปรแกรม BIM ด้านการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพในวงกว้างต่อไป

โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายสมศักดิ์ วรรักษา ผู้อำนวยการฝ่าย AEC บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
– นายพงษ์สุร อังคณานุชาติ ผู้จัดการประจำเทศไทย บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
– ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ และประธานโครงการ BIM LAB วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายทรงพล ยมนาค รองประธานคณะกรรมการมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling/BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ซึ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ ร่วมยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำงานระบบ BIM มาร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานระบบ BIM เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการทำงานร่วมกันของเหล่าวิศวกร สถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าของประเทศไทย และเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ

และ กำลังดำเนินงานการจัดทำ ศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท. ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งที่รวบรวมเหล่านักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการถ่ายทอดความรู้และทำงานวิจัยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ BIM LAB จะเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการทำงานระบบ BIM การเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual design and construction) ไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Design and Construction) ให้กับสมาชิก และเอกชนทั่วไปรวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ที่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียนจบการศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง

30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร

25 มิถุนายน 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อย่างละเอียดและนำเครื่องสแกนคอนกรีต Hilti PS 300 ตรวจหาเหล็กโครงสร้าง และตรวจหาแนวท่อไฟ หลังจากเกิดความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณเก๋น) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มาให้กำลังใจทีมงาน

 

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

หัวข้อ
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
– พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
– มาตรฐานและกฎหมายอาคาร
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนหัวข้อ- วิชาชีพวิศวกรรมโยธา- พื้นฐานวิศวกรรมโยธา- มาตรฐานและกฎหมายอาคาร- วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.

วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ
– อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.
– อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณ

พูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

พบกับ รายการ “คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

"คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ"โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.✅ วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ- อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.- อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย- อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณพูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

พบกับโยธาน่ารู้กับลุงพานิช

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี

พบกับความรู้วิศวกรรมโยธาได้ที่  โยธาน่ารู้กับลุงพานิช

ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยจัดการประชุม 2 รูปแบบดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562


คู่มือปฏิบัติสำหรับสมาชิก
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ Notebook และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ มือถือ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด
https://eit.or.th/wp-content/uploads/2020/05/naichang.pdf

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ความยาว 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที

– ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
– เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 และ
– ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
– เพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8
แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้
– รายละเอียดเพิ่มเติม : https://1th.me/G0LKv
– หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ [email protected]
หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.
“การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย วสท. จัดอบรม สัมมนาให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้

ได้รับความสนใจ จากผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 50 คน

ท่านที่สนใจ สามารถดูหัวข้ออบรมสัมมนาอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training/