คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชม และศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในอาเชียน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถ EV ที่ทันสมัย ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด และหารือความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ สำหรับวิศวกรในเครือข่ายต่อไป
14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
โดยมีหน่วยงานร่วมเสวนา ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 450 คน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1NlzTENj5B5DbQMmfy0ui7sNjAFQ…
14 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน”

ประชุมคณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีวาระเตรียมการเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2566 และเรื่องการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร วสท.

 

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023 งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Nova Build Expo 2023
โดยร่วมออกบูธ Engineering Expert ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และจำหน่ายหนังสือมาตรฐานต่าง ๆ ที่ บูธ 08
งานจัดวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามข่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตวัฒนา โดยนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบดรัมสลิงของชุดตั้งบูม/นอนบูม (Luffing Unit) หมุนฟรีโดยมอเตอร์ยังเบรกอยู่ คาดว่าเฟืองในห้องเกียร์รูด หรือเพลาสไปน์รูด หรือเพลามอเตอร์ขาด อีกทั้งยังพบว่าชุดเบรคเซฟตี้ (Secondary Brake) ไม่มี จึงทำให้แขนหน้าของเครนไหลลงมาข้างล่างอย่างอิสระ จนทำให้ลวดสลิงต๋งบูม (Service rope) ขาด แต่ลวดสลิงตั้งบูม/นอนบูม (Luffing rope) ไม่ได้ขาดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วสท. อยากให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องจักร หมั่นทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะก่อนนำมาติดตั้งใช้งานควรปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
11 กันยายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าร่วมตรวจอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 นำโดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ นำคณะกรรมการฯ เข้าร่วมตรวจอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยคุณธนาพรรณ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Government Affairs คุณดุริยะ ถนอมพันธุ์
ผู้จัดการฝ่าย Facilities Management คุณสมพงษ์ อารีย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Property Management และคณะทำงานให้การต้อนรับและนำตรวจอาคาร
6 กันยายน 2566

วันนี้คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันนี้คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 นำโดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยมีคุณธนาพรรณ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Government Affairs คุณวิราณุกฤษณ์ อ่อนจันทร์
ผู้จัดการ ฝ่าย Facilities Management และคุณสมพงษ์ อารีย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Property Management และคณะทำงานให้การต้อนรับและนำตรวจอาคาร
5 กันยายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กรรมการอำนวยการ รับมอบ application EIT-DISASTER ช่วยเหลือภัยพิบัติในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ จาก ดร.เกษม ปิ่นทอง อดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิศวกรอาสา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และกรรมการอำนวยการ รับมอบ application EIT-DISASTER ช่วยเหลือภัยพิบัติในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ จาก ดร.เกษม ปิ่นทอง อดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิศวกรอาสา
———
EIT-Disaster report เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ กระจายความช่วยเหลือของกลุ่มวิศวกรอาสา เพื่อเข้าไปประเมินความเสียหายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ของประชาชน หลังภัยพิบัติ ระบบแบ่งสองส่วนคือ
(1) Web application สำหรับใช้ในการแสดงผลสรุปและรายละเอียดการประเมินความเสียหายอาคาร สิ่งปลูกสร้างในรูปแบบแผนที่, Dashboard, กราฟสะสม สำหรับผู้บริหารสำหรับติดตามผลในภาพรวม และสำหรับหัวหน้ากลุ่มวิศวกรผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภัยพิบัติ ใช้ในจัดการมอบหมายจุดสำรวจกระจายให้กับกลุ่มวิศวกรอาสาแต่ละท่าน
(2) Mobile application สำหรับทำงานในสนาม ระบบในส่วนนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองท้องถิ่น หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติ สำหรับการกำหนดจุดสำรวจ และรายละเอียดสำหรับติดต่อเจ้าของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพื่อรวบรวมเป็นแผนที่ให้วิศวกรผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภัยพิบัติ ใช้ในการมอบหมายกระจายงานให้กับวิศวกรผู้จะออกไปสำรวจประเมินความเสียหาย และระบบในส่วนวิศวกรอาสา จะเป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบนำทางไปยังจุดสำรวจ ข้อมูลผู้ประสบภัย แบบฟอร์มการประเมิน และการแนบรูปถ่าย เพื่อส่งมายัง EIT-Disaster Data center ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการบริหารจัดการ วางแผนกระจายงานสำรวจ ติดตามการทำงานสนามได้แบบ Realtime สามารถลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มวิศวกรอาสาให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
Kasem Pinthong
Lovely Fortran
1 กันยายน 2566 ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร วสท.

 

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
– แผนการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
– การส่งหัวข้อในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566
– รายชื่อผู้สนับสนุนงานมหกรรมดาตาเซนเตอร์ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566
– การอบรมมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และการอบรมส่วนเพิ่ม
– การจัดทำ Mind Map ของ Data Center Ecosystems
– โครงการความร่วมมือระหว่าง JDCC และ วสท.
30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท.