แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนะนำมาตรฐานใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Standard)
ราคา 250 บาท พิเศษ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลดพิเศษเหลือเพียง 190 บาท!!
– สามารถสั่งทางร้านหนังสือออนไลน์ (ซื้อแบบเป็นรูปเล่มจัดส่งทางไปรษณีย์) ได้ที่คลิก https://eit.or.th/…
– สั่งในรูปแบบ E-Book คลิก https://eitstandard.com/…
– ร้านหนังสือที่อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 301 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.)

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับใช้เตือนอัคคีภัย กับอาคารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อการผลิต การใช้ การเก็บสาร หรือวัสดุอันตราย

เนื้อหาในมาตรฐานกล่าวถึงการกำหนดโซน การแบ่งโซนเพื่อค้นหาจุดต้นเพลิงได้รวดเร็ว สามารถหนีไฟได้ทัน การแบ่งประเภทของอาคารเพื่อกำหนดส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารพึงมี อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิงและการกำหนดใช้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน

 

 

 ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและส่ง เสริมการทำงานด้านวิศวกรรม ร่วมกับ  ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนา โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) และ ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนายนรินทร์ พุทธนวรัตน์ ผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ให้เกียรติร่วม งาน ณ ห้อง 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รวห. กล่าวว่า  กฟผ. มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางในการสร้างคนเก่ง คนดี การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบุคลากร กฟผ. จะได้รับความรู้จากบุคลากรของ วสท. เพื่อพัฒนาความเป็นคนเก่ง เสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้คน กฟผ. เพื่อนำความสามารถดังกล่าวไปขับเคลื่อนองค์การ และ ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และสร้างมาตรฐานในการทำงานด้านวิศวกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกันใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม

2.ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิศวกรรม

3. ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม และ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.เอนก ศิริพานิชกร รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ไปสนทนา 2 รายการ เรื่อง “เครนถล่มไซต์ก่อสร้าง ถนนพระราม 3 “
• Nation TV คมชัดลึก 22.15 -23.00 น
ชมสดที่ลิ้ง https://www.facebook.com/nationtv22live/videos/231430537767022/

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล  คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

สนทนากับ คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล
คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
เรื่อง “บทเรียน ‘เครนถล่ม’ ภัยที่อยู่ใกล้ตัว”

คลิก https://youtu.be/NMgwPocgIzU

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจสอบกรณีเหตุเครนล้มในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซอยพระราม 3 ซอย 45 เขตยานนาวา กทม.

จากกรณีเหตุเครนล้มในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซอยพระราม 3 ซอย 45 เขตยานนาวา กทม.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย
• รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสมาคม
• รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
• นายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
* นายประวิทย์ โตรฐาน รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
• นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
• คณะทำงานวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพงพาง โดยได้แนะนำแนวทางดำเนินการเก็บกู้ซาก งานรื้อถอนสิ่งติดค้างด้านบนอย่างปลอดภัย และแนวทางติดตั้งทางเวอร์เครนที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง

23 มกราคม 2562

รศ.เอนก ศิริพานิชกร สนทนา เรื่อง “ตึกถล่ม! ชีวิตดีๆที่กรุงเทพ” ผ่านทางรายการ คนค้นข่าว 

NEW1 เชิญ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.)  สนทนา เรื่อง “ตึกถล่ม! ชีวิตดีๆที่กรุงเทพ” วันที่ 10 มกราคม 2562 รายการ คนค้นข่าว

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ อาคารกำลังรื้อถอนทรุดตัว บริเวณซอยรามคำแหง 51/2

วันนี้ 8 มกราคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ อาคารกำลังรื้อถอนทรุดตัว บริเวณซอยรามคำแหง 51/2 โดยมี รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท. ร่วมกับสำนักเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยพบว่ามีชิ้นส่วนอาคารหล่นจนทำให้แผงกั้นการรื้อถอนล้มพังลงมา และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แจกคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม

จากเหตุการณ์ พายุ”ปาบึก” ขึ้นฝั่งทางภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงแจกคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการประกอบการซ่อมแซมบ้าน

สามารถดาวน์โหลดได้โดยการ คลิ๊กที่นี่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม และ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ประธานสาขาภาคใต้2 มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีนายอนุแสน ใจจ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ในการนี้ขอขอบคณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้ได้แก่บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด,บริษัทโปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),การรถไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทเมก้า แพลนเน็ต จำกัดและบริษัท ฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน พร้อมสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม และคุณจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คุณชัยชาญ วรนิทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด และอดีตประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พร้อมด้วยทีมงานจาก PPS Group มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน พร้อมสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีนายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ในการนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีในวันนี้ ได้แก่ บริษัทวรนิทัศน์ จำกัด, บริษัท โปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท ฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ๊งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)