ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2024”

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2024”
เปิดรับใบสมัคร และเริ่มเข้าตรวจ วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์ความปลอดภัยจะมุ่งเน้นว่าอาคารที่ดี และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารสู่อาเซียน

• มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี
• มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี
• มีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567
โทรศัพท์ 0-2184-4600 – 9 ต่อ 205
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: https://bit.ly/3yJJLxJ