ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023

ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023