มาร์ช วสท.

ร้อยรวมพลังใจ ร้อยดวงใจผูกพัน
วสท. เรานั้น คือสถาบันศูนย์รวมจิตใจ

รู้ และชำนาญการ สร้างสรรค์งานทั่วไทย
สามัคคีคงไว้ รักจริงจากใจพี่น้องกัน

สีเลือดหมูของเราเข้มข้น วิศวกรทุกคนรับผิดชอบในผลงาน
วิศวกรรมสถาน ให้เรารักจรรยาบรรณยึดมั่นไม่จาง

ร้อยพันกำลังใจ ฝันให้ไกลสุดทาง
วสท. เราหวัง สร้างเมืองไทยก้าวไกลตลอดกาล