ขอเชิญสมัครวิศวกรอาเซียน AER

ขอเชิญขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน AER กับสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนได้แล้ววันนี้
สมัครวันนี้เข้ารับวุฒิบัตรและเหรียญวิศวกรอาเซียนได้ในงาน ประชุมวิศวกรอาเซียน (CAFEO38) ที่ กรุงดานัง ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2563
ร่วมเป็นหนึ่งในวิศวกรอาเซียนกว่า 5 พันคนได้แล้ววันนี้
ดาวโหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=1uUSmdhS2g-dYVoxKg9twvZsRLEEl69fc

Read More

AFEO

AFEO ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวิศวกรภายในเขตการค้าเสรีอาเซียนเช่น AFTA

พร้อมกับการจัดตั้งองค์กรวิศวกรแห่งอาเซียน หรือ AER ให้สอดคล้องกับเขตการค้าเสรีภายในอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกาภิวัฒน์

ภายใต้การริเริ่มขององค์การการค้าโลก (WTO)โดยจัดกิจกรรมประชุมร่วมกันทุก ๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง คือช่วงกลางปี 1 ครั้ง(AFEO Midterm Meeting)

และช่วงประชุมใหญ่ปลายปี 1 ครั้ง (Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations: CAFEO)

Read More

CAFEO

(Conference of the ASEAN Federation of Engineering  Organizations: CAFEO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในภูมิภาคอาเซียน ด้านงานวิศวกรรม และมีการมอบรางวัล AFEO Awards ให้กับวิศวกรที่คุณประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปี 2562 ได้กำหนดการจัดกิจกรรม 37th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations  ครั้งที่ 37 (CAFEO 37) ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2562 ณ Jakarta International Expo (New Convention Center & Theatre) กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

Read More

AER

ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) มีสมาชิกคือ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมในด้านต่างๆ มากมายให้กับประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยังจัดตั้ง ASEAN Engineering Register (AER)

ขึ้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมจัดระเบียบประเภท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิศวกรจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนง ของแต่ละประเทศ ให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

Read More