อบรมออนไลน์หลักสูตร “ทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 3”

อบรมออนไลน์หลักสูตร “ทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 3”
“วิชาที่ 6 : หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ” หัวข้อท่อน้ำและการติดตั้ง โดย รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมอบรม 34 คน
24 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์