วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ตามประกาศของ ศบค. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยวันนี้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน จำนวน 45 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา
22 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.