วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2 หมู่บ้าน โดยตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง
เบื้องต้นพบว่าเสียหายไม่มาก มีบานกระจกแตก ฝ้าหลุดร่วง ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร
โดยมีคำแนะนำที่จะต้องสังเกตเบื้องต้น ได้แก่
1. ลักษณะกายภาพของอาคาร เช่น รั้ว การตั้งตรงของอาคาร
2. ตรวจสอบผนังบ้านว่ามีการทะลุ หรือมีกระจกแตกหรือไม่
3. รอยร้าวระหว่างเสากับคาน เพราะเป็นจุดต่อสำคัญ หากมีรอยแตกร้าว ต้องรีบแจ้งวิศวกรมาตรวจสอบ
4. หากมีเสียงลั่น และสั่นในอาคาร ให้รีบออกจากอาคาร และแจ้งวิศวกรเข้าตรวจสอบทันที
โดยขณะนี้กำลังรวบรวมวิศวกรอาสา เพื่อตรวจสอบอาคารที่เสียหาย และมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการตรวจสอบอาคารกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 500 ราย
———————
? หมายเหตุ:
1. การลงพื้นที่ต้องพิจารณาจากความปลอดภัย และการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. การดำเนินงานตรวจสอบจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
8 กรกฎาคม 2564
#วิศวกรอาสาพากลับบ้าน