วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38)

25 พฤศจิกายน 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community” โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
มี Dr.Sc. Nghiem Vu Khai, Acting AFEO Chairman, Vice President of VUSTA เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี Keynote Speeches ที่สำคัญดังนี้
1. Industry 4.0 and engineering solutions in the new era for climate and disaster proof and a resilient ASEAN
By H.E. U Win Khaing, Union Minister of Electricity and Energy, Myanmar
2. Future ready labour force: innovative education for the next generation of ASEAN Engineers
By Ir Dr Chuah Hean Teik, Chairman of ASEAN Academy of Science and Technology, former President of The Institution of Engineers, Malaysia
3. People centred connectivity: advanced connectivity, technology and solutions in Electricity and Power sector of Viet Nam.
By Mr. Ngo Son Hai, Vice President of Vietnam Electricity (EVN)
การนำเสนอ Country report ของประเทศสมาชิก AFEO ดังนี้
1. The Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA), Viet Nam
2. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
3. Board of Engineers Cambodia (BEC), Cambodia
4. Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia
5. The Institution of Engineers, Malaysia (IEM), Malaysia
6. The Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed.MES), Myanmar
7. The Philippine Technological Council (PTC), The Philippines
8. The Institution of Engineers, Singapore (IES), Singapore
9. The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT), Thailand