วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร

จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร
และให้มีการเช็ดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อปุ่มกดลิฟต์ และลูกบิดด้วยแอลกอฮอล

และแนะนำให้ทุกท่านป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสนี้ โดย
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้มีอาการไอ หรือจาม
– ล้างมือบ่อย ๆ
– กินอาหารร้อน ๆ ปรุงสุกใหม่
– ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
– สวมหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
– หลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่น
– รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกมีไข้ ให้รีบพบแพทย์ทันที