4 เมษายน 2566 (ดูงานวันที่สอง) คณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบอัคคีภัยของ TÜV SÜD PSB ณ ประเทศสิงคโปร์

4 เมษายน 2566 (ดูงานวันที่สอง) คณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบอัคคีภัยของ TÜV SÜD PSB ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
– เยี่ยมชมการทดสอบการทนไฟ ประตูทนไฟ, สายไฟ และวัสดุตกแต่งอาคาร ที่มีปฏิกิริยาต่อการทดสอบไฟตามมาตรฐาน BS 476 Part 4,6,7 และ มาตรฐาน EN 13501
– เยี่ยมชมการทดสอบ Curtainwall การทนแรงลมและพายุ โดยใช้แรงดันน้ำ
(เหลือกิจกรรมอีก 2 วันจะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบต่อไป)