สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “การติดตั้งระบบ EV Charger”

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “การติดตั้งระบบ EV Charger”
โดย ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์กว่า 800 คน และรับชมผ่าน Facebook Live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
3 ตุลาคม 2566 14.00-16.00 น.
ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/videos/860183989014407

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ
3 ตุลาคม 2566

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคารสถาบัน อีอีซี 1 และ อีอีซี 2 โดย บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 นำโดย อ.บุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคารสถาบัน อีอีซี 1 และ อีอีซี 2 โดย บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยมี ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธานบริษัท และหัวหน้าแผนกนวัตกรรม นายอรรณพ กิ่งขจี กรรมการผู้จัดการ คุณจินต์ ธีระโกเมน Deputy Managing Director และทีมวิศวกรจากบริษัทฯ ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจ
2 ตุลาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบอาคาร 8 ชั้น โดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบอาคาร 8 ชั้น โดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1”
– Part I : Basic Modeling Review
– Part II : Loading and Analysis
– Part III : Design
– Part IV : Review and output
วิทยากรโดย นายตะวัน บุญนิธี Technical Specialist บริษัท Trimble Solution Thailand
วันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

จบไปแล้วกับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 59” (หลักสูตร 8 วัน)

จบไปแล้วกับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 59” (หลักสูตร 8 วัน) ผู้เรียนทั้งหมด 61 ท่าน
วันสุดท้ายเป็นการนำเสนอรายงานการตรวจสอบอาคาร ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ การสรุปข้อมูลอาคาร เรื่องที่ได้ทำการตรวจสอบ ในภาคปฏิบัติ ณ อาคาร วสท. แจ้งข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ หรือรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมระบุข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อแนะนำในการนำเสนอ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อความชัดเจน โดยสอบถามในหมวดความรู้ ที่ได้อบรมมา การนำมาประยุกต์ใช้
สุดท้ายมอบวุฒิบัตร คัดเลือกประธานรุ่น และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่นต่อไปปีหน้าเลยนะคะ
30 กันนายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ภาพการอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2” การเรียนรู้ Electric Vehicle : EV

ภาพการอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2” การเรียนรู้ Electric Vehicle : EV เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทำความเข้าใจการทำงานของส่วนประกอบยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและใช้งานอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้
– ความรู้พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า
– มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
– แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
– ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
– การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
– การตอบสนองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
– กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้า
วิทยากรโดย นายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. มีผู้ร่วมอบรม 34 คน
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

วันที่ 27-28 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร A และอาคาร B

วันที่ 27-28 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 โดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ แนะนำเกณฑ์การตรวจและหลักในการเข้าตรวจผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเช้าวันที่ 27 กันยายน 2566 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร A และอาคาร B โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 วัน โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขนหนอ ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ นางกชพร ต้อยสำราญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะทำงานฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ฯ ได้ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจอาคาร

การบรรยายพิเศษ “On-site Visualization Tunnelling Seminar in Bangkok”

การบรรยายพิเศษ “On-site Visualization Tunnelling Seminar in Bangkok”
– On-site Visualization as a new safety management scheme for tunnels and infrastructures
– Geotechnical visualization in TBM tunnels at MTMN-MNMK water diversion project
– Low-cost monitoring system using Plastic Optic Fiber sensors and graphic processing software installed on a smart phone
– Case study
– OSV monitoring at Jakarta MRR Project Indonesia
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.นพดล เพียรเวช ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ และ Dr.Shinichi Akutagawa
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนโดย The on-site Visualization Consortium (Japan)
28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training

การอบรมเรื่อง “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด”

การอบรมเรื่อง “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด”
เพื่อให้ผู้อบรมที่ใช้หรือดูแลระบบอัดอากาศ มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ เข้าใจวิธีตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์ระบบอัดอากาศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้จริง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผล
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นายอุทัย วงศ์เขื่อนแก้ว และนายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์
27-28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training