วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน”เพื่อให้ วิศวกร ส่วนราชการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องในงานเหมือง งานก่อสร้าง และงานชลประทาน วิศวกรธรณีเทคนิค หรือผู้ควบคุมการสร้างอุโมงค์ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน มีผู้ร่วมเทคนิคพิจารณ์ 130 คน
จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม
28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย มาตรฐาน และการดูแล บำรุงรักษา” กรณีศึกษา “ถังดับเพลิงระเบิด”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย มาตรฐาน และการดูแล บำรุงรักษา” กรณีศึกษา “ถังดับเพลิงระเบิด” กับมาตรฐานถังดับเพลิง การตรวจสอบ และบำรุงรักษาถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การทดสอบสภาพถังดับเพลิงด้วยการอัดความดันน้ำ (Hydrostatic Test) การอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ สถานศึกษา
มีผู้ร่วมชมผ่าน Facebook live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 800 คน
ผ่านระบบออนไลน์ 1,000 คน และร่วมเสวนาที่ห้องประชุม อาคาร วสท. 50 คน
26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
???? ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1iTCg2hbj7Ok0CmlnFro…/view…
???? เข้าชมย้อนหลังที่นี่ https://fb.watch/lpdngOqOqG/ 
 

กรณีการเกิดเหตุถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเบิด นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และนายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ให้ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับถังดับเพลิงแก่สื่อมวลชนถึงเหตุการณ์นี้

กรณีการเกิดเหตุถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเบิด
นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และนายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ให้ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับถังดับเพลิงแก่สื่อมวลชนถึงเหตุการณ์นี้
???? ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะต้องมีมาตรฐานรับรอง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน มีอุปกรณ์ Safety Valve ระบายความดันเกิน มีการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา ให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ ซึ่งถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความดันภายในมากกว่า 850 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เมื่อครบ 5 ปีจะต้องมีการอัดทดสอบความดันน้ำ Hydrostatic Test ซึ่งจะทดสอบการทนความดันสูงถึง 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
กับคำถามที่ว่าถังดับเพลิงชนิดก๊าซ
▫️คาร์บอนไดออกไซด์ตากแดดได้ไหม?
ก็เป็นปกติที่ก๊าซจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และความดันภายในถังก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าถังอยู่ในสภาพปกติจะสามารถทนความดันได้ โดยจะมีอุปกรณ์ระบายความดันทำหน้าที่ระบายออกเมื่อความดันสูงมาก จะไม่ทำให้ระเบิดได้ง่าย แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง หรือตากแดดตากฝนนาน ๆ ก็จะทำให้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบจะมีอายุการใช้งานสั้นลง
▫️ประเด็นที่ควรใส่ใจเมื่อมีใช้งาน ก็คือ
การตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาตามรอบ ตามความถี่ ที่ผู้ผลิตและมาตรฐานแนะนำ เพื่อให้ชุดถังและอุปกรณ์ประกอบอยู่ในสภาพปกติ สายดับเพลิงไม่แตกลายงา กระบอกฉีดไม่ชำรุดบุบ แตก ข้อต่อจุดต่อแน่นไม่หลุดหลวม ตัวถังและอุปกรณ์ไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อน ต้องการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบเป็นประจำ ยังมีรายละเอียดตรวจสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อให้พร้อมใช้งานในการดับเพลิง เช่น การตรวจสลัก การตรวจก้านหรือคันบีบฉีดสาร การตรวจสอบ ปริมาณสารที่บรรจุในถังดับเพลิงด้วยการชั่งน้ำหนักสำหรับสารดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าเป็นถังดับเพลิงชนิดอื่น ๆ ก็จะมีรายละเอียดการตรวจสอบที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างกันไป ก็ต้องศึกษาข้อมูลจากผู้ติดตั้งหรือผู้ผลิต หรือในข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
23 มิถุนายน 2566

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมเปิดงานฟอรั่มเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์” THAILAND RAIL TECHNOLOGY FORUM #1 “Rail Construction Technology through Historic Site”

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมเปิดงานฟอรั่มเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์” THAILAND RAIL TECHNOLOGY FORUM #1 “Rail Construction Technology through Historic Site”
โดยมีการบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ความท้าทายของงานพัฒนาในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์ของประเทศไทยกับการก่อสร้างในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ตามที่ วสท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมกับกระทรวงคมนาคมไว้
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้แทนบริษัท ทีละก้าว จำกัด ร่วมประชุมกับจังหวัดนครนายก เรื่องการเตรียมจัดงาน EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เมื่อวานนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และประธานคณะกรรมการจัดงาน 80 ปี EIT Running 2023 นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ นายณัฐพร สุทธิธรรม กรรมการ นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. และผู้แทนบริษัท ทีละก้าว จำกัด ร่วมประชุมกับจังหวัดนครนายก เรื่องการเตรียมจัดงาน EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พัฒนาการจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดนครนายก (YEC) โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดนครนายก และบริษัท ทีละก้าว จำกัด
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ยินดีให้การสนับสนุนและต้อนรับนักวิ่ง ทั้งสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทางวิ่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจราจร การจอดรถ ห้องน้ำ พยาบาล กิจกรรม OTOP ในจังหวัด และการให้บริการต่าง ๆ โดยท่านรองผู้ว่าฯ เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานให้ดูแลนักวิ่ง และผู้ร่วมงานนี้อย่างเต็มที่ โดยเน้นปลอดภัยเป็นหลัก
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศอบรม “ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 8″ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศอบรม “ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 8″ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา
เนื้อหาอัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และขอขอบคุณบริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานด้วยค่ะ

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานคณะกรรมการฯ
วาระการประชุมเรื่องการจัดประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนรอบกลางปี ครั้งที่ 22 (22th AFEO Midterm Meeting 2023) ซึ่งในปีนี้ วสท.เป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ Grand Fortune Hotel Bangkok นอกจากนี้ยังมีการพิจารณารายชื่อผู้รับรางวัล AFEO Award 2023 เพื่อส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวย วสท. ต่อไป

 

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานจัดงาน นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม และนายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ เข้าพบนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทางวิ่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจราจร การจอดรถ ห้องน้ำ การให้บริการต่าง ๆ ภายในเขื่อน โดยเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักวิ่งทุกท่าน
16 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานจัดงาน นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม และนายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ เข้าพบนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยท่านรองผู้ว่าฯ ตอบรับร่วมเปิดงาน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกให้ วสท. อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด ความปลอดภัย และการจราจร เหตุฉุกเฉิน และจัดสินค้า OTOP ของดีนครนายก และจะมีการจัดการประชุมในสัปดาห์หน้า เตรียมต้อนรับนักวิ่งทุกท่าน
16 มิถุนายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2”

15 มิถุนายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2”
เรียนรู้ทฤษฎีการส่วนประกอบของเวลาอพยพหนีไฟ การประเมินเวลาก่อนการอพยพ (Pre-evacuation time) สมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟแบบง่าย และแบบละเอียด ตัวอย่างการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ และ Workshop การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ ตัวอย่างการจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม
ความรู้แน่นจริง ๆ ค่ะ
รุ่นต่อไปเดือนพฤศจิกายนนะคะ