คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำวิศวกร และผู้สนใจ ร่วมศึกษาดูงาน “โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการเจาะและระเบิด”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาฯ นำวิศวกร และผู้สนใจ ร่วมศึกษาดูงาน “โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการเจาะและระเบิด”
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-2 : งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง)
พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ “หลักการพื้นฐานและการออกแบบการเจาะและระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง”
โดย คุณณัฐ สุขสงวน ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเหมืองแร่
และ “การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการระเบิด”
โดย นางสาวปีย์วรา ฉลาดถ้อย วิศวกรเหมืองแร่ บ. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 06.00-18.00 น.

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรม“การดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในอาคาร วสท. และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเกิดเพลิงไหม้

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดอบรม“การดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในอาคาร วสท. และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเกิดเพลิงไหม้ การจัดแบ่งประเภทของไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย และสามารถป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟได้ สามารถดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR
โดยได้รับการฝึกซ้อมจาก บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ร่วมสังเกตการณ์
วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ อาคาร วสท.

 

เตรียมตัวพบกับ #งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม วิ่ง “EIT RUN 2023: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ” 

This Friday …
เตรียมตัวพบกับ #งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม วิ่ง “EIT RUN 2023: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ”
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง 39
กิจกรรมในงานแถลงข่าว
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
คณะกรรมการจัดงาน EIT Run กล่าวถึงรายละเอียดของงาน
พบปะและพูดคุยกับกลุ่มวิศวกรที่นักวิ่ง ที่ทำงานในแวดวงวิศวกรรม และยังออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี
รวมถึงจะได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นวิศวกรและเป็น CEO ของบริษัทที่ทำงานด้านวิศวกรรมที่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง มีการตั้งเป้าหมาย Challenge ตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน
พบกับอินฟลูเอนเซอร์ และเพจดังในวงการวิ่ง อาทิ เช่น น้องพลอย ธิติพร เกียรติทวีพงษ์, เพจเรื่องวิ่งเรื่องกล้วย, เพจ Banana Run, เพจวิ่งขำๆ และสื่อมวลชนในวงการกีฬา
แล้วมาเจอกันที่งานนะคะนักวิ่ง
ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่   https://www.facebook.com/EITrunning
#วสท. #วิศวกรรมสถานฯ #EIT #EITRUN2023

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 4/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 4/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนา “ถอดบทเรียน ซีเซียม-137” ให้ความรู้เรื่อง ซีเซียม-137 อันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพ ฯลฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนา “ถอดบทเรียน ซีเซียม-137”
ให้ความรู้เรื่อง ซีเซียม-137 อันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพ ฯลฯ
โดย นายสนธิ คชวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย
และที่ปรึกษาสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ดำเนินรายการโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการอำนวยการ วสท.
21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มีกรรมการ และสมาชิก วสท. ร่วมงาน
21 เมษายน 2566 ณ อาคาร วสท.

ข้อมูลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบอลรูม 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

⚙️ หลังจากหยุดพักผ่อนกันหลายวัน จึงมา Update ข้อมูลการจัดงาน
# วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบอลรูม 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปีนี้ใช้
ชื่องาน Engineering and Technology for Sustainable Future : วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในหัวข้อสัมมนา และการแสดงสินค้าและบริการด้าน วิศวกรรมทุกสาขา โดยเน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต อาทิเรื่อง Digital Immune System (DIS), SMR is the low cost, low Carbon, Security and Sustainable SMR, Platform Engineering, Green Technology, Renewable Energy, Information System Security ฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ จองพื้นที่ร่วมแสดงผลิภัณฑ์ในงานได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ
โทรศัพท์ 02-9356509 หรือ email:aranya@eit.or.th
# วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ # 80 ปี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณโตมร ลิลิตธรรม ตำแหน่ง Business Development Executive, Public Safety และคุณเกษณีย์ ชุ่มประดิษฐ์ ตำแหน่ง Senior Marketing Manager ASEAN เพื่อติดตั้งให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus มีนวัตกรรมและโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับการดูแลฉุกเฉินและช่วยชีวิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจสมรรถนะสูงที่เป็นรุ่นเดียวที่สนับสนุนผู้ช่วยชีวิตด้วยข้อความ เสียง และระบบแจ้งเตือนคุณภาพการกดหน้าอก ด้วย Real CPR Help แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอัตราและความลึกของการกดช่วยกู้ชีพ การออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแบตเตอรี่และแพ็ด ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดอายุ 5 ปี หรือคิดเป็นจำนวนการกระตุกหัวใจ 225 ครั้ง หรือการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง 13 ชั่วโมง มีความเร็วในการกู้สัญญาณชีพจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วย CPR-D-padz สะดวกในการจัดวางอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีส่วนกันฝุ่นและความชื้นคุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกันน้ำ และฝุ่นละออง (IP) และมาตรฐาน IEC 68-2-27 สำหรับการกระตุ้นหัวใจและมาตรฐานทางทหาร
โดยบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
พร้อมกันนี้ บริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสาธิตการฟื้นคืนชีพด้วย CPR โดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน
11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

3-6 เมษายน 2566 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมและดูงานศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์

3-6 เมษายน 2566 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมและดูงานศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์
และในวันสุดท้ายของโครงการนี้ได้ร่วมประชุมกับ # SCDF Singapore Civil Defence Force ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเมืองได้ครบทุกด้าน ออกกฎหมาย ควบคุมการปฏิบัติ กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในอาคาร กำกับดูแลเรื่องการทดสอบวัสดุ ขึ้นทะเบียน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ตรวจสอบ ทุกขั้นตอน รวมไปถึงการบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ชัดเจนโปร่งใส ทำให้เกิดการพัฒนาระบบวิศวกรรม พัฒนาอาคารในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย … Smart City พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของเมือง การจัดการด้านต่าง ๆ ของเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเหมาะสม ทำให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัด..
และได้รับฟังในเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานพยาบาล …สิงคโปร์ประยุกต์ใช้มาตรฐานเข้ามาเป็นข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างเหมาะสม.. ต้องกลับมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบความปลอดภัยอาคารโรงพยาบาลประเทศไทยต่อไป
#ขอขอบคุณทีมงาน TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd)
บริษัทเซ็คคอม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) หารือความร่วมมือกับ AppliCAD Public Company Limited เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดรน โดยการใช้เทคโนโลยี BIM และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก และประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และรองประธานจัดงานฯ และนายสมยศ แสงอังศุมาลี ผู้จัดการ วสท. หารือความร่วมมือกับ AppliCAD Public Company Limited โดย นายวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ Director คุณมนัสนัณท์ ฉิมโค้ Education section Manager และนายพรเทพ เกิดมนต์ Technical Support Manager, BIM Solution เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดรน โดยการใช้เทคโนโลยี BIM และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม EIT 2 อาคาร วสท.