พิธีบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ EEC ACADEMY สถาบันแห่งการเรียนรู้

พิธีบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ EEC ACADEMY สถาบันแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานวิศวกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการจัดการศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างกว้าง และเป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (พยาน)
ดร.เกชา ธีระโกเมน ผู้อำนวยการ สถาบันอีอีซี อคาเดมี
นางสาวจินต์ ธีระโกเมน หัวหน้าแผนกพัฒนสถาบัน สถาบันอีอีซี อคาเดมี (พยาน)
29 มีนาคม 2566

ประชุมการจัดงานวิ่ง EIT Run: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ประชุมการจัดงานวิ่ง EIT Run: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยเตรียมลงพื้นที่ สำรวจเส้นทาง ในงานนี้มีของรางวัลมากมาย นักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศวิ่งไป เที่ยวไป และอาหารท้องถิ่นจากชุมชน
การจัดงานครั้งนึ้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ วสท. เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีส่วนช่วยเหลือชุมชนด้านวิศวกรรมในอนาคต
เตรียมเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้แล้วนะคะ มาวิ่งด้วยกันค่ะ
#EITRun80ปีวิศวกรรมสถานฯ #EIT #วสท. #งานวิ่ง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปรึกษาปัญหา กับวิศวกรอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษากว่า 34 เคส

วันนี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปรึกษาปัญหา กับวิศวกรอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษากว่า 34 เคส
ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิศวกรทุกท่านที่เข้าร่วมให้คำปรึกษาในครั้งนี้นะคะ
สำหรับท่านใดที่มีปัญหาต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับวิศวกรของ วสท. ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00-16.00 ณ อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)
???? สนใจเข้ารับคำปรึกษาฟรี ลงทะเบียนผ่านลิงก์ค่ะ https://lin.ee/UtBRlQb (กรุณาใช้มือถือกดลิงก์นะคะ)
สอบถามเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 500 #วสท #คลินิกช่าง
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือ ผลักดันผู้เกี่ยวข้ององค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้ตระหนักในการปล่อย CO2

24 มีนาคม 2566
รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ รองประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566/ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือ ผลักดันผู้เกี่ยวข้ององค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้ตระหนักในการปล่อย CO2 ตามที่รัฐบาลได้ร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP27 พร้อมกับหารือด้านการพัฒนามาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม และเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2″ หรือ “Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award” และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปีสมาคมฯ ด้วย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 3/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก วสท. เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมการต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023”

???? ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023”
???? วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์ความปลอดภัยจะมุ่งเน้นว่าอาคารที่ดี
• มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี
• มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี
• มีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
——–
???? เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 สิงหาคม 2566
???? โทรศัพท์ 0-2184-4600 – 9 ต่อ 500
????รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: https://bit.ly/3yJJLxJ

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมเสวนา “Thailand New Chapter to Green Construction Forum” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่ และโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมเสวนา “Thailand New Chapter to Green Construction Forum” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่ และโลกใหม่ไปพร้อม ๆ กัน
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ได้ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 และเชิญชวนผู้ร่วมฟังเสวนาเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
16 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้ามอบเงินจำนวน 25,000 บาทและสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีสากล แก่สมาคมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานคณะกรรมการฯ นางปุณฑริกา วอลทัน เลขานุการและกรรมการ และดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด กรรมการ ได้เข้าพบ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในวันสตรีสากล หรือ International Women’s Day (8 มีนาคม 2566) ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เปิดเป็นบ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ สำหรับสตรีเช่น บ้านเด็ก, ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (อาคารจิมมี่ โรสซาลีน คาร์เตอร์ ), ศูนย์กนิษฐ์นารี, ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ฯลฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท. เข้ามอบเงินจำนวน 25,000 บาทและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตกุศลอีกหลาย ๆ ด้าน ท่านใดที่สนใจติดต่อเข้าไปได้ที่ 02 929 2222 หรือ http://www.apsw-thailand.org/

 

 

ประกาศ ล็อควันไว้เลยนะคะ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 วิ่งฉลองครบ 80 ปีวิศวกรรมสถานฯ (วสท.)

ประกาศ ล็อควันไว้เลยนะคะ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 วิ่งฉลองครบ 80 ปีวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) งานดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด มีของรางวัลมากมาย..ชวนเดิน ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะ มีระยะเบาๆ 5K และมีระยะวัดใจ 10K และ 21k ค่ะ สถานที่จัดงาน จะประกาศให้ทราบต่อไป รอติดตามกันนะคะ
ฝากกดติดตามเพจ EIT Run เพื่ออัปเดตกิจกรรมวิ่งของ วสท. ค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054441553119
หมายเหตุ เลื่อนจากเดิม 25 มิถุนายน 2566

 

 

วสท. เข้าพบ นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)เพื่อหารือความร่วมมือ และเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566

7 มีนาคม 2566 นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก และประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และนายมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เพื่อหารือความร่วมมือ และเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2″ หรือ “Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award” และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566