วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย เข้าพบนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือและเรียนเชิญเป็นหน่วยงานร่วมจัดโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2 Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 และ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย เข้าพบนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือและเรียนเชิญเป็นหน่วยงานร่วมจัดโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2 Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”
concept ให้ บริษัทออกแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เสนออาคารที่กำลังออกแบบ หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จไปแล้วไม่เกิน 1 ปี เข้าร่วมประกวด
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ฯลฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีต และเหล็ก มากที่สุด ปล่อย CO2 มากที่สุด
โครงการประกวดดังกล่าวจะประกาศผลและนำแสดงผลงานในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 นี้
22 กุมภาพันธ์ 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR THAILAND)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR THAILAND) ซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2566 สาธารณรัฐตุรกี
ในภารกิจครั้งนี้ วิศวกรรมสถานฯ ได้ส่งผู้แทน ซึ่งสังกัดทีม USAR Thailand เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และนายยศกร ชลรัตน (วศ.ด. โยธา)
โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้การต้อนรับ
ผู้แทน วสท. ได้แก่ นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และ ดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และที่ปรึกษา วสท.
18 กุมภาพันธ์ 2666 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่น
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์  

รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

กำหนดการ
เปิดรับสมัครส่งตำรา                                                                                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปิดรับสมัครส่งตำรา                                                                                   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล                                                                          วันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรอาสา นำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรอาสา นำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี โดยคุณแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs.Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณความมีน้ำใจ และกำลังใจจากวิศวกรอาสาของประเทศไทยในครั้งนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ถนนกำแพงเพชร 7 ทรุดตัวขณะก่อสร้าง พื้นอาคารเกิดการทรุดระหว่างการเทคอนกรีต บนชั้น 3

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ถนนกำแพงเพชร 7 ทรุดตัวขณะก่อสร้าง พื้นอาคารเกิดการทรุดระหว่างการเทคอนกรีต บนชั้น 3 โดยมี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก เป็นผู้แทน วสท. และนายสุรัช ติระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ และให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป
จากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้น อาคารที่พื้นทรุดตัวดับกล่าว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน และชั้นลอย ความสูงประมาณ 17.00 เมตร โครงสร้างเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรง จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้ความว่า ในวันเกิดเหตุ ขณะเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 ใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่านั่งร้านที่รองรับแบบพื้น น่าจะมีปัญหาในการรับน้ำหนักคอนกรีตสด ค้ำยันเกิดการโก่งตัว และพังลงมา ทำให้พื้นคอนกรีตขณะเท ทรุดลงมากระแทกพื้นชั้น 2 ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นถล่มลงมาได้ ทำให้เกิดการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (Progressive Collapses) และกระแทกพื้นชั้นลอยพังถล่มลงมากองอยู่ที่ชั้น 1
สภาพเสาของอาคารบางส่วนยังตั้งอยู่ในแนวเดิม โดยเหลือเพียงเหล็กเสริมบางส่วนของพื้นคอนกรีตอัดแรง ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาความสามารถในการรับแรง Punching Shear ของพื้น ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบแบบ และตรวจสอบกำลังของวัสดุในเชิงลึกต่อไป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าในกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่น่าศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด เพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับวิศวกรในลำดับต่อไป
13 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม USAR Thailand โดยชุดค้นหา และกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue) ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมส่งวิศวกร เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่กู้ภัยครั้งนี้ด้วย

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม USAR Thailand โดยชุดค้นหา และกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue) ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey”
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมส่งวิศวกร เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่กู้ภัยครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และนายยศกร ชลรัตน (วศ.ด. โยธา)
9 กุมภาพันธ์ 2566

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสถานีตำรวจลุมพินี ให้ร่วมตรวจสอบ อุบัติเหตุเครนที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง ที่อาคารในซอยต้นสน เขตปทุมวัน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสถานีตำรวจลุมพินี ให้ร่วมตรวจสอบ
อุบัติเหตุเครนที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง ที่อาคารในซอยต้นสน เขตปทุมวัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองพิสูจน์หลักฐาน โดย นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากการชำรุดของแนวเชื่อมหูสลักของแขนเดอร์ริคเครนเล็ก(ไทยประดิษฐ์) ที่ใช้รื้อถอนเดอร์ริคเครนใหญ่(มาตรฐานโรงงาน) จึงทำให้แขนของเดอร์ริคเครนใหญ่ร่วงหล่นลงมาข้างล่าง
วสท. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้ง การื้อถอน การตรวจทดสอบเดอร์ริคเครน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว
9 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ วาระประจำปี พ.ศ. 2566-256

ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ วาระประจำปี พ.ศ. 2566-2568 โดยมีนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก เป็นตัวแทนรับมอบ
7 กุมภาพันธ์ 2566