ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลวิศวนฤมิต การประกวด THAI WATER HACK

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลวิศวนฤมิต การประกวด THAI WATER HACK
โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธี
24 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน
สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
(ประกาศผลในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
——————-
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Hydroinformatics for Highways
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Platform รายงานอุทกภัย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม On-Farm Solution

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022

ประกาศผลอาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 ได้แก่
“อาคาร The Emquartier โดยบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด”
(ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอาคารจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอาคารที่ดี และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสืบไป
โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการประกวด THAI WATER HACK สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ผลการประกวด THAI WATER HACK
สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
——————-
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Hydroinformatics for Highways
เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Platform รายงานอุทกภัย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม On-Farm Solution
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
——————-
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Worker worker และทีม จราจรน้ำ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯโดยคณะกรรมการโครงการตรวจอาคารปลอดภัยอัคคีภัยอาเซียนหรือ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 คือ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท

คณะกรรมการโครงการตรวจอาคารปลอดภัยอัคคีภัยอาเซียนหรือ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 คือ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท โดยมีฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ บริหารอาคาร และทรัพยากรบุคคล ของศูนย์การค้าฯ ต้อนรับ และร่วมตรวจสอบ
10 พฤศจิกายน 2565

ผลการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง Hackathon” ระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจร : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง Hackathon”
ระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจร : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Transport Team
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
– คุณกวิน ณรงค์สมุทร
– คุณวันชนก เชื้อทอง
– คุณกาญจน์รพี ศิวาพรเสถียร
– คุณณัฐนนท์ รอดขำ
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม There
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่วิศวนฤมิต และเกียรติบัตร
– คุณเอมอร ก่อสวัสดิ์วานิช
– คุณพนิตพิชา อนงค์เลขา
– คุณฐิติรักษ์ เฉิน
– คุณฌาน เตชะไกรศรี
——————-
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Last mile ต้องไปถึง
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– คุณวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
– คุณปณิธิ วณศิริกุล
– คุณภัทร ภัทรวรธรรม
– คุณวชิระ เหมือนหยกสกุล

มีปัญหา ปรึกษาคลินิกช่าง วสท. (บ้านทรุด บ้านร้าว ปัญหาการต่อเติม ฯลฯ) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

มีปัญหา ปรึกษาคลินิกช่าง วสท. (บ้านทรุด บ้านร้าว ปัญหาการต่อเติม ฯลฯ) ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
โดย วิศวกรอาสา วสท. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันนี้ วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ยังมาลงทะเบียนปรึกษาหน้างานได้ ที่ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
#วิศวกรรมแห่งชาติ2565 #วสท.

 

สัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

สัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ (3-5 พ.ย.)
ท่านที่สนใจ ลงทะเบียนหน้างานได้ค่ะ ฟรี ทุกหัวข้อ
เพลนารีฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
#วิศวกรรมแห่งชาติ2565 #วสท.

 

 

4 พ.ย. 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ,สภาวิศวกรโยธาธิการจังหวัด และสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารบ้านเรือนประชาชน เพื่อประเมินความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

4 พ.ย. 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ,สภาวิศวกรโยธาธิการจังหวัด และสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารบ้านเรือนประชาชน เพื่อประเมินความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน
และมีการมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 จำนวน 21 ราย

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพี้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาวิศวกร ลงพี้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี นำทีมโดยอาจารย์วันชัย สุวรรณศรี และอาจารย์ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ นำทีมวิศวกรอาสา จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิศวกรในพื้นที่ ร่วมประชุมเปิดศูนย์สำรวจประเมินความเสียหายอุทกภัยจังหวัดอุบุลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่สำรวจอาคารบ้านเรือนประชาชนต่อไป